قیمت پایانی تغییر درصد
22,766 1,005.00 4.23

داده ها

آخرین معامله 22,583 1,188.00 5.00
قیمت پایانی 22,766 1,005.00 4.23
اولین قیمت 23,585
قیمت دیروز 23,771
بازه روز 23,585 22,583
قیمت مجاز 24,959 22,583
بازه هفته 21,371 20,354
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 431
حجم معاملات 476,362
ارزش معاملات 10.845 میلیارد
ارزش بازار 4.553 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 476,362 476,362
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 233 107
حقیقی 233 107
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 80 22,144 22,583 9,989 8
0 0 0 22,660 1,763 1
0 0 0 22,895 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65