قیمت پایانی تغییر درصد
45,966 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 46,320 0.00 0.00
قیمت پایانی 45,966 0.00 0.00
اولین قیمت 47,011
قیمت دیروز 45,966
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 27,359 24,755
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 55 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 22,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.528 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 255 27,000 48,000 4,629 2
1 1,000 14,477 50,000 4 1
1 500 11,571 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65