قیمت پایانی تغییر درصد
19,830 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 19,819 0.00 0.00
قیمت پایانی 19,830 0.00 0.00
اولین قیمت 20,081
قیمت دیروز 19,830
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 21,259 19,235
بازه هفته 20,750 18,671
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.966 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 51 19,710 20,000 6,800 4
1 200 19,705 20,081 1,000 1
1 1,075 19,701 20,241 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65