داده ها

آخرین معامله 33,100 1,542.00 4.89
قیمت پایانی 33,035 1,477.00 4.68
اولین قیمت 33,100
قیمت دیروز 31,558
بازه روز 33,100 33,100
قیمت مجاز 33,135 29,981
بازه هفته 25,279 24,075
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 55 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 22,000

معاملات

تعداد معاملات 11
حجم معاملات 21,066
ارزش معاملات 697.285 میلیون
ارزش بازار 1.817 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 21,066 21,066
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 9 2
حقیقی 9 2
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,500 32,500 33,100 9,934 1
1 2,000 32,100 33,128 2,000 1
1 2,000 32,001 33,135 15,025 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65