قیمت پایانی تغییر درصد
16,339 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 16,600 0.00 0.00
قیمت پایانی 16,339 0.00 0.00
اولین قیمت 15,888
قیمت دیروز 16,339
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 17,560 15,888
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.268 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 16,570 16,600 10 1
1 524 16,470 16,648 20,000 1
2 1,020 16,450 16,650 20 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65