قیمت پایانی تغییر درصد
13,037 217.00 1.69

داده ها

آخرین معامله 12,850 30.00 0.23
قیمت پایانی 13,037 217.00 1.69
اولین قیمت 12,995
قیمت دیروز 12,820
بازه روز 13,187 12,850
قیمت مجاز 13,461 12,179
بازه هفته 12,488 12,248
بازه سال - -
P/E 21915197
تعداد سهام 13.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 812,150

معاملات

تعداد معاملات 494
حجم معاملات 800,207
ارزش معاملات 10.432 میلیارد
ارزش بازار 179.911 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 801,138 719,804
حقوقی 0 81,334
تعداد خرید فروش
مجموع 235 193
حقیقی 235 190
حقوقی 0 3
تغییر حقوقی به حقیقی 1.06 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 38,551 12,842 12,850 131 1
2 3,949 12,841 12,877 11,289 1
1 500 12,832 12,879 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65