قیمت پایانی تغییر درصد
11,247 434.00 3.72

داده ها

آخرین معامله 11,097 584.00 5.00
قیمت پایانی 11,247 434.00 3.72
اولین قیمت 11,669
قیمت دیروز 11,681
بازه روز 11,894 11,097
قیمت مجاز 12,265 11,097
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 18906207
تعداد سهام 13.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 840,477

معاملات

تعداد معاملات 583
حجم معاملات 1.751 میلیون
ارزش معاملات 19.695 میلیارد
ارزش بازار 155.209 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 955,124 675,937
حقوقی 796,060 1.075 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 293 107
حقیقی 287 103
حقوقی 6 4
تغییر حقوقی به حقیقی 3.14 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 650 11,098 11,298 300 1
4 79,096 11,097 11,299 2,000 1
0 0 0 11,300 25,698 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65