قیمت پایانی تغییر درصد
16,891 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 17,250 0.00 0.00
قیمت پایانی 16,891 0.00 0.00
اولین قیمت 16,450
قیمت دیروز 16,891
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 17,622 15,944
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 28393771
تعداد سهام 9.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 589,275

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 162.154 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 17,200 17,212 1,000 1
1 2,000 16,880 17,213 2,990 2
1 12,323 16,862 17,214 2,955 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65