قیمت پایانی تغییر درصد
12,210 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,200 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,210 0.00 0.00
اولین قیمت 12,230
قیمت دیروز 12,210
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 17,670 15,988
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 20525010
تعداد سهام 9.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 589,310

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 117.216 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,754 12,185 12,250 4,451 1
1 1,000 12,182 12,280 44,735 1
1 8,500 12,163 12,286 50 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65