قیمت پایانی تغییر درصد
11,574 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,488 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,574 0.00 0.00
اولین قیمت 11,500
قیمت دیروز 11,574
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 17,670 15,988
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 19455894
تعداد سهام 9.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 589,310

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 111.11 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 11,409 11,487 2,500 1
1 2,126 11,402 11,490 200 1
1 1,898 11,401 11,499 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65