قیمت پایانی تغییر درصد
5,433 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,163 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,433 0.00 0.00
اولین قیمت 5,163
قیمت دیروز 5,433
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,266 5,670
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 21732
تعداد سهام 180 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 83,766

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 977.94 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 5,163 63,512 19
0 0 0 5,164 47,916 6
0 0 0 5,177 4,017 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65