داده ها

آخرین معامله 5,888 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,170 0.00 0.00
اولین قیمت 5,888
قیمت دیروز 6,170
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,478 5,862
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 24680
تعداد سهام 180 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 81,037

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.111 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 5,862 170,694 21
0 0 0 5,888 20,792 3
0 0 0 5,889 44 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/14)

65