قیمت پایانی تغییر درصد
22,962 388.00 1.72

داده ها

آخرین معامله 22,502 72.00 0.32
قیمت پایانی 22,962 388.00 1.72
اولین قیمت 23,702
قیمت دیروز 22,574
بازه روز 23,702 22,500
قیمت مجاز 23,702 21,446
بازه هفته 25,248 21,401
بازه سال - -
P/E 91848
تعداد سهام 180 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 72,000

معاملات

تعداد معاملات 293
حجم معاملات 158,778
ارزش معاملات 3.646 میلیارد
ارزش بازار 4.133 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 158,778 158,778
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 111 95
حقیقی 111 95
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 380 22,502 23,000 7,058 4
1 8,000 22,002 23,050 500 1
1 500 21,450 23,100 1,440 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/25)

65