قیمت پایانی تغییر درصد
6,417 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,465 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,417 0.00 0.00
اولین قیمت 6,650
قیمت دیروز 6,417
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,266 5,670
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 25668
تعداد سهام 180 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 83,766

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.155 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,500 6,103 6,400 28,666 1
1 1,300 6,102 6,440 2,000 1
1 2,767 6,101 6,468 1,162 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65