قیمت پایانی تغییر درصد
1,209 56.00 4.86

داده ها

آخرین معامله 1,210 57.00 4.94
قیمت پایانی 1,209 56.00 4.86
اولین قیمت 1,210
قیمت دیروز 1,153
بازه روز 1,210 1,173
قیمت مجاز 5,019 4,541
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 61659
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 107,388

معاملات

تعداد معاملات 1,456
حجم معاملات 33.467 میلیون
ارزش معاملات 40.479 میلیارد
ارزش بازار 302.25 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 33.467 میلیون 28.467 میلیون
حقوقی 0 5 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 597 220
حقیقی 597 219
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 6.045 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
309 10.585 میلیون 1,210 1,700 100,000 1
2 5,440 1,209 1,950 2,000 1
1 2,000 1,208 2,000 2,479 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65