قیمت پایانی تغییر درصد
3,957 173.00 4.19

داده ها

آخرین معامله 4,018 112.00 2.71
قیمت پایانی 3,957 173.00 4.19
اولین قیمت 4,229
قیمت دیروز 4,130
بازه روز 4,229 3,924
قیمت مجاز 4,336 3,924
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 201807
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 122,100

معاملات

تعداد معاملات 170
حجم معاملات 1.021 میلیون
ارزش معاملات 4.041 میلیارد
ارزش بازار 989.25 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.021 میلیون 1.021 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 83 38
حقیقی 83 38
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 5,200 3,924 4,018 3,000 1
0 0 0 4,020 1,700 1
0 0 0 4,072 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65