قیمت پایانی تغییر درصد
4,499 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,500 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,499 0.00 0.00
اولین قیمت 4,601
قیمت دیروز 4,499
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,019 4,541
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 229449
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 107,388

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.125 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,666 4,481 4,500 3,454 1
2 2,217 4,480 4,501 8,532 2
1 23,900 4,476 4,506 3,005 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/15)

65