قیمت پایانی تغییر درصد
2,153 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,192 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,153 0.00 0.00
اولین قیمت 2,074
قیمت دیروز 2,153
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,192 1,984
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 109803
تعداد سهام 1.12 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 447,950

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.411 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 121,574 2,192 2,194 6,000 1
1 50,000 2,153 2,256 4,800 1
1 50,000 2,150 2,272 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65