قیمت پایانی تغییر درصد
5,218 274.00 4.99

داده ها

آخرین معامله 5,218 274.00 4.99
قیمت پایانی 5,218 274.00 4.99
اولین قیمت 5,218
قیمت دیروز 5,492
بازه روز 5,218 5,218
قیمت مجاز 5,766 5,218
بازه هفته 5,682 4,957
بازه سال - -
P/E 266118
تعداد سهام 1.12 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 447,950

معاملات

تعداد معاملات 1,001
حجم معاملات 5.062 میلیون
ارزش معاملات 26.415 میلیارد
ارزش بازار 5.844 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.062 میلیون 5.062 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 631 185
حقیقی 631 185
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 5,142 5,218 10.721 میلیون 528
2 1,009 4,721 5,219 121,253 4
1 235 4,274 5,220 287,373 7

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65