داده ها

آخرین معامله 801 16.00 2.04
قیمت پایانی 808 23.00 2.93
اولین قیمت 800
قیمت دیروز 785
بازه روز 818 795
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 3.486 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 600
حجم معاملات 5.727 میلیون
ارزش معاملات 4.629 میلیارد
ارزش بازار 2.817 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.727 میلیون 5.727 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 126 204
حقیقی 126 204
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/5)

65