قیمت پایانی تغییر درصد
782 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 785 0.00 0.00
قیمت پایانی 782 0.00 0.00
اولین قیمت 768
قیمت دیروز 782
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 830 782
بازه هفته 824 782
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 3.486 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.726 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,500 786 810 3,950 1
2 21,366 785 816 8,000 2
5 78,758 784 817 21,071 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65