داده ها

آخرین معامله 999 16.00 1.63
قیمت پایانی 1,014 31.00 3.15
اولین قیمت 996
قیمت دیروز 983
بازه روز 1,040 970
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 3.486 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,116
حجم معاملات 12.375 میلیون
ارزش معاملات 12.545 میلیارد
ارزش بازار 3.535 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 12.375 میلیون 9.56 میلیون
حقوقی 0 2.815 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 297 219
حقیقی 297 218
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 2.855 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65