قیمت پایانی تغییر درصد
8,923 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,826 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,923 0.00 0.00
اولین قیمت 9,384
قیمت دیروز 8,923
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,895 3,525
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3337202
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 136,314

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.785 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 8,826 1,080 1
0 0 0 8,998 100 1
0 0 0 9,095 110 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65