قیمت پایانی تغییر درصد
4,819 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,820 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,819 0.00 0.00
اولین قیمت 4,820
قیمت دیروز 4,819
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,059 4,579
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1802306
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 108,909

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 963.8 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,800 4,703 4,820 9,000 1
2 1,220 4,702 0 0 0
2 2,410 4,666 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65