قیمت پایانی تغییر درصد
20,018 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 20,159 0.00 0.00
قیمت پایانی 20,018 0.00 0.00
اولین قیمت 18,600
قیمت دیروز 20,018
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 20,186 18,264
بازه هفته 21,460 18,600
بازه سال - -
P/E 7486732
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.004 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 745 20,158 20,159 4,801 1
1 148 20,131 20,160 125 1
1 1,986 20,050 20,165 7,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65