قیمت پایانی تغییر درصد
22,657 989.00 4.56

داده ها

آخرین معامله 22,751 1,083.00 5.00
قیمت پایانی 22,657 989.00 4.56
اولین قیمت 22,545
قیمت دیروز 21,668
بازه روز 22,751 22,051
قیمت مجاز 22,751 20,585
بازه هفته 22,315 21,453
بازه سال - -
P/E 8473718
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 276
حجم معاملات 393,206
ارزش معاملات 8.909 میلیارد
ارزش بازار 4.531 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 393,206 393,206
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 87 126
حقیقی 87 126
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
21 95,925 22,751 23,500 8,000 1
1 1,000 22,552 23,502 1,000 1
2 3,100 22,300 23,690 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65