قیمت پایانی تغییر درصد
13,350 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,339 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,350 0.00 0.00
اولین قیمت 12,978
قیمت دیروز 13,350
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 13,370 12,098
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4992900
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.67 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 8 13,036 13,348 9,780 1
2 100,000 12,825 13,349 10,000 1
2 60,000 12,823 13,370 44,763 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65