قیمت پایانی تغییر درصد
1,095 22.00 1.97

داده ها

آخرین معامله 1,095 22.00 1.97
قیمت پایانی 1,095 22.00 1.97
اولین قیمت 1,095
قیمت دیروز 1,117
بازه روز 1,117 1,095
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -2190
تعداد سهام 473 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 301
حجم معاملات 5.175 میلیون
ارزش معاملات 5.667 میلیارد
ارزش بازار 517.935 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.175 میلیون 5.175 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 58 50
حقیقی 58 50
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65