قیمت پایانی تغییر درصد
905 37.00 4.26

داده ها

آخرین معامله 939 71.00 8.18
قیمت پایانی 905 37.00 4.26
اولین قیمت 901
قیمت دیروز 868
بازه روز 939 901
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 900 865
بازه سال - -
P/E -1810
تعداد سهام 473 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 416
حجم معاملات 6.415 میلیون
ارزش معاملات 5.808 میلیارد
ارزش بازار 428.065 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.314 میلیون 6.415 میلیون
حقوقی 101,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 75 51
حقیقی 73 51
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 91.405 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65