قیمت پایانی تغییر درصد
841 3.00 0.36

داده ها

آخرین معامله 841 3.00 0.36
قیمت پایانی 841 3.00 0.36
اولین قیمت 841
قیمت دیروز 838
بازه روز 841 841
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 863 830
بازه سال - -
P/E -1682
تعداد سهام 473 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 75
حجم معاملات 806,560
ارزش معاملات 678.317 میلیون
ارزش بازار 397.793 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 806,560 806,560
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 23 20
حقیقی 23 20
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65