قیمت پایانی تغییر درصد
803 12.00 1.52

داده ها

آخرین معامله 778 13.00 1.64
قیمت پایانی 803 12.00 1.52
اولین قیمت 815
قیمت دیروز 791
بازه روز 815 778
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 791 790
بازه سال - -
P/E -1606
تعداد سهام 473 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 19
حجم معاملات 65,534
ارزش معاملات 52.625 میلیون
ارزش بازار 379.819 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 65,534 65,534
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 9 7
حقیقی 9 7
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/19)

65