قیمت پایانی تغییر درصد
882 22.00 2.56

داده ها

آخرین معامله 900 40.00 4.65
قیمت پایانی 882 22.00 2.56
اولین قیمت 880
قیمت دیروز 860
بازه روز 900 880
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 860 752
بازه سال - -
P/E -1764
تعداد سهام 473 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 65
حجم معاملات 832,252
ارزش معاملات 733.848 میلیون
ارزش بازار 417.186 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 761,317 832,252
حقوقی 70,935 0
تعداد خرید فروش
مجموع 11 41
حقیقی 10 41
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 62.565 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65