مجموع موارد: 0 عدد در 0 صفحه
قیمت پایانی تغییر درصد
1,050 18.00 1.74

داده ها

آخرین معامله 1,050 18.00 1.74
قیمت پایانی 1,050 18.00 1.74
اولین قیمت 1,050
قیمت دیروز 1,032
بازه روز 1,050 1,050
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -2100
تعداد سهام 473 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 330
حجم معاملات 6.578 میلیون
ارزش معاملات 6.907 میلیارد
ارزش بازار 496.65 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.61 میلیون 6.61 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 19 80
حقیقی 19 80
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65