قیمت پایانی تغییر درصد
824 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 846 0.00 0.00
قیمت پایانی 824 0.00 0.00
اولین قیمت 823
قیمت دیروز 824
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 863 830
بازه سال - -
P/E -1648
تعداد سهام 473 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 389.752 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/29)

65