قیمت پایانی تغییر درصد
821 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 801 0.00 0.00
قیمت پایانی 821 0.00 0.00
اولین قیمت 840
قیمت دیروز 821
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 869 805
بازه سال - -
P/E -1642
تعداد سهام 473 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 388.333 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/29)

65