قیمت پایانی تغییر درصد
2,489 98.00 4.10

داده ها

آخرین معامله 2,479 88.00 3.68
قیمت پایانی 2,489 98.00 4.10
اولین قیمت 2,440
قیمت دیروز 2,391
بازه روز 2,510 2,430
قیمت مجاز 1,287 1,165
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 565003
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 426,985

معاملات

تعداد معاملات 327
حجم معاملات 3.952 میلیون
ارزش معاملات 9.836 میلیارد
ارزش بازار 2.489 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.621 میلیون 3.091 میلیون
حقوقی 1.331 میلیون 860,731
تعداد خرید فروش
مجموع 107 89
حقیقی 103 85
حقوقی 4 4
تغییر حقوقی به حقیقی 1.17 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 470 2,479 2,480 2,000 1
2 30,000 2,440 2,490 3,370 1
1 2,000 2,430 2,498 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/5)

65