قیمت پایانی تغییر درصد
1,161 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,173 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,161 0.00 0.00
اولین قیمت 1,170
قیمت دیروز 1,161
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,287 1,165
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 263547
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 426,985

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.161 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,359 1,173 1,175 3,864 1
1 14,195 1,170 1,186 5,000 1
1 3,988 1,163 1,190 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65