قیمت پایانی تغییر درصد
1,557 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,578 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,557 0.00 0.00
اولین قیمت 1,515
قیمت دیروز 1,557
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,578 1,428
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 353439
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.557 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
7 462,016 1,578 2,000 10,000 1
1 4,000 1,552 0 0 0
1 4,000 1,550 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65