قیمت پایانی تغییر درصد
1,238 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,240 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,238 0.00 0.00
اولین قیمت 1,240
قیمت دیروز 1,238
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,302 1,178
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 281026
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.238 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 13,007 1,240 1,241 509 1
2 48,444 1,239 1,244 33,439 3
1 20,000 1,220 1,246 17,138 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65