قیمت پایانی تغییر درصد
1,324 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,313 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,324 0.00 0.00
اولین قیمت 1,362
قیمت دیروز 1,324
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,287 1,165
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 300548
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 426,985

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.324 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 16,000 1,311 1,339 1,770 1
1 10,000 1,309 1,350 3,364 1
1 4,471 1,308 1,359 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65