قیمت پایانی تغییر درصد
2,422 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,430 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,422 0.00 0.00
اولین قیمت 2,321
قیمت دیروز 2,422
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,533 2,293
بازه هفته 2,485 2,179
بازه سال - -
P/E 549794
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.422 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,500 2,420 2,420 2,000 1
2 32,950 2,410 2,440 1,000 1
3 1,881 2,400 2,445 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65