قیمت پایانی تغییر درصد
2,579 115.00 4.67

داده ها

آخرین معامله 2,540 76.00 3.08
قیمت پایانی 2,579 115.00 4.67
اولین قیمت 2,587
قیمت دیروز 2,464
بازه روز 2,587 2,496
قیمت مجاز 2,587 2,341
بازه هفته 2,300 2,230
بازه سال - -
P/E 585433
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 1,147
حجم معاملات 27.146 میلیون
ارزش معاملات 70.007 میلیارد
ارزش بازار 2.579 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 26.628 میلیون 26.025 میلیون
حقوقی 517,538 1.121 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 446 173
حقیقی 444 172
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.557 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 35,000 2,511 2,511 50,000 1
1 500 2,501 2,539 30,000 1
2 59,928 2,500 2,540 56,017 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65