قیمت پایانی تغییر درصد
2,031 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,029 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,031 0.00 0.00
اولین قیمت 2,008
قیمت دیروز 2,031
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,218 2,008
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 461037
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.031 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 2,008 2,030 1,750 1
0 0 0 2,038 43,500 2
0 0 0 2,039 100,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65