قیمت پایانی تغییر درصد
27,175 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 27,175 0.00 0.00
قیمت پایانی 27,175 0.00 0.00
اولین قیمت 27,175
قیمت دیروز 27,175
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 26,384 24,848
بازه هفته 27,500 25,323
بازه سال - -
P/E 27147825
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 27.175 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
59 533,136 26,384 28,068 2 1
1 5,000 26,000 0 0 0
1 100 25,616 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/21)

65