داده ها

آخرین معامله 2,412 14.00 0.58
قیمت پایانی 2,445 47.00 1.96
اولین قیمت 2,401
قیمت دیروز 2,398
بازه روز 2,500 2,401
قیمت مجاز 2,637 2,159
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 264
حجم معاملات 1.905 میلیون
ارزش معاملات 4.658 میلیارد
ارزش بازار 733.5 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 1.895 میلیون
حقوقی 0 10,000
تعداد خرید فروش
مجموع 0 94
حقیقی 0 93
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 4.632 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 18,501 2,412 2,440 15,572 4
4 108,144 2,401 2,445 1,650 1
4 124,306 2,400 2,448 3,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65