داده ها

آخرین معامله 2,130 12.00 0.56
قیمت پایانی 2,169 27.00 1.26
اولین قیمت 2,183
قیمت دیروز 2,142
بازه روز 2,222 2,130
قیمت مجاز 2,249 2,035
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 144
حجم معاملات 1.044 میلیون
ارزش معاملات 2.264 میلیارد
ارزش بازار 650.7 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.024 میلیون 1.044 میلیون
حقوقی 20,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 38 59
حقیقی 37 59
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 43.38 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 20,000 2,129 2,130 18,000 1
2 5,500 2,123 2,133 20,000 1
1 2,000 2,121 2,150 24,085 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65