داده ها

آخرین معامله 2,473 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,448 0.00 0.00
اولین قیمت 2,460
قیمت دیروز 2,448
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,539 2,299
بازه هفته 2,479 2,222
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.469 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,150 2,426 2,479 2,000 1
1 2,000 2,422 2,480 5,200 1
1 1,100 2,421 2,481 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65