داده ها

آخرین معامله 1,990 34.00 1.74
قیمت پایانی 1,985 29.00 1.48
اولین قیمت 1,989
قیمت دیروز 1,956
بازه روز 2,019 1,943
قیمت مجاز 2,137 1,935
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 80
حجم معاملات 403,900
ارزش معاملات 801.913 میلیون
ارزش بازار 595.5 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 290,048 326,687
حقوقی 36,639 0
تعداد خرید فروش
مجموع 23 32
حقیقی 22 32
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 72.728 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,000 1,964 1,989 3,518 1
1 29,284 1,963 1,990 10,000 1
2 2,749 1,962 1,998 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65