داده ها

آخرین معامله 1,775 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,781 0.00 0.00
اولین قیمت 1,793
قیمت دیروز 1,781
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,137 1,935
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 534.3 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 20,000 1,766 1,775 512 1
4 7,650 1,760 1,790 61,433 2
1 5,000 1,752 1,797 68,149 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65