داده ها

آخرین معامله 2,114 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,131 0.00 0.00
اولین قیمت 2,114
قیمت دیروز 2,131
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,336 2,114
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.279 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 2,042 2,139 5,861 2
0 0 0 2,140 18,500 1
0 0 0 2,149 14,096 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65