قیمت پایانی تغییر درصد
2,763 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,800 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,763 0.00 0.00
اولین قیمت 2,898
قیمت دیروز 2,763
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,980 2,698
بازه هفته 2,543 2,424
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.658 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 2,784 2,818 7,000 1
1 1,000 2,760 2,826 1,000 1
1 14,000 2,750 2,827 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65