قیمت پایانی تغییر درصد
8,241 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,241 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,241 0.00 0.00
اولین قیمت 8,241
قیمت دیروز 8,241
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,001 7,535
بازه هفته 8,001 8,001
بازه سال - -
P/E 19555893
تعداد سهام 445.5 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.671 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
16 87,614 8,001 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65