داده ها

آخرین معامله 4,300 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,382 0.00 0.00
اولین قیمت 4,566
قیمت دیروز 4,382
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,581 4,145
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 999096
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 114,758

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 876.4 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,770 4,300 4,570 2,000 1
1 1,000 4,147 4,581 1,600 3
2 3,400 4,146 5,829 30 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65