قیمت پایانی تغییر درصد
8,673 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,621 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,673 0.00 0.00
اولین قیمت 8,800
قیمت دیروز 8,673
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,300 4,796
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1977444
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 99,206

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.735 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,618 8,621 8,628 2,561 1
2 689 8,612 8,770 1,500 1
1 1,000 8,611 8,782 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65