داده ها

آخرین معامله 6,650 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,734 0.00 0.00
اولین قیمت 6,920
قیمت دیروز 6,734
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,300 4,796
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1535352
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 99,206

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.347 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,510 6,610 6,770 5,450 1
4 200,000 6,600 6,849 200 1
1 25,000 6,511 6,850 154 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65