داده ها

آخرین معامله 4,750 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,691 0.00 0.00
اولین قیمت 4,841
قیمت دیروز 4,691
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,841 4,381
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1069548
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 118,568

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 938.2 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,187 4,550 4,750 7,953 1
1 650 4,503 4,800 1,608 1
1 50,000 4,390 4,841 8,936 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65