داده ها

آخرین معامله 5,650 25.00 0.44
قیمت پایانی 5,617 8.00 0.14
اولین قیمت 5,775
قیمت دیروز 5,625
بازه روز 5,775 5,583
قیمت مجاز 5,300 4,796
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1280676
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 99,206

معاملات

تعداد معاملات 15
حجم معاملات 40,235
ارزش معاملات 225.595 میلیون
ارزش بازار 1.123 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 22,433 39,805
حقوقی 17,802 430
تعداد خرید فروش
مجموع 12 7
حقیقی 11 6
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 97.579 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 354 5,620 5,716 584 1
1 400 5,609 5,720 1,000 1
1 10,000 5,600 5,723 14,570 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65