قیمت پایانی تغییر درصد
13,134 600.00 4.37

داده ها

آخرین معامله 13,048 686.00 4.99
قیمت پایانی 13,134 600.00 4.37
اولین قیمت 13,855
قیمت دیروز 13,734
بازه روز 13,855 13,048
قیمت مجاز 14,420 13,048
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2994552
تعداد سهام 245 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 98,000

معاملات

تعداد معاملات 660
حجم معاملات 2.181 میلیون
ارزش معاملات 28.649 میلیارد
ارزش بازار 3.218 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.13 میلیون 2.181 میلیون
حقوقی 51,100 0
تعداد خرید فروش
مجموع 262 233
حقیقی 260 233
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 671.147 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 13,048 126 1
0 0 0 13,110 1,806 1
0 0 0 13,115 11,099 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65