قیمت پایانی تغییر درصد
17,548 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 17,300 0.00 0.00
قیمت پایانی 17,548 0.00 0.00
اولین قیمت 17,773
قیمت دیروز 17,548
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 15,403 13,937
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2719940
تعداد سهام 30.713 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 33,258

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 538.943 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 220 17,250 17,549 5,700 1
1 58 17,102 17,771 200 1
1 294 17,101 17,772 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65