قیمت پایانی تغییر درصد
53,721 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 53,499 0.00 0.00
قیمت پایانی 53,721 0.00 0.00
اولین قیمت 52,300
قیمت دیروز 53,721
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 55,794 50,482
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8326755
تعداد سهام 30.713 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 12,285

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.65 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,550 52,800 53,499 1,091 1
1 50 52,510 54,000 100 1
2 800 52,500 54,194 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65