قیمت پایانی تغییر درصد
53,238 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 53,238 0.00 0.00
قیمت پایانی 53,238 0.00 0.00
اولین قیمت 53,238
قیمت دیروز 53,238
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 55,899 50,577
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8251890
تعداد سهام 30.713 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 12,285

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.635 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,944 51,201 53,238 46,684 5
1 500 51,200 53,246 13,191 9
1 1,000 51,001 59,900 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/24)

65