داده ها

آخرین معامله 14,851 174.00 1.19
قیمت پایانی 14,714 37.00 0.25
اولین قیمت 14,677
قیمت دیروز 14,677
بازه روز 14,851 14,677
قیمت مجاز 15,410 13,944
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2280670
تعداد سهام 30.713 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 29,519

معاملات

تعداد معاملات 6
حجم معاملات 7,542
ارزش معاملات 111.793 میلیون
ارزش بازار 451.904 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 7,542 7,542
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 3 5
حقیقی 3 5
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,348 14,851 15,220 400 1
1 120 14,850 15,230 200 1
1 71 14,101 15,240 3,200 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65