قیمت پایانی تغییر درصد
11,320 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,857 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,320 0.00 0.00
اولین قیمت 11,857
قیمت دیروز 11,320
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,857 10,729
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1754600
تعداد سهام 30.713 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 47,465

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 347.666 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
15 394,258 11,857 16,230 7,950 2
1 1,000 6,620 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65