قیمت پایانی تغییر درصد
16,261 348.00 2.10

داده ها

آخرین معامله 16,150 459.00 2.76
قیمت پایانی 16,261 348.00 2.10
اولین قیمت 17,084
قیمت دیروز 16,609
بازه روز 17,084 16,000
قیمت مجاز 15,403 13,937
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2520455
تعداد سهام 30.713 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 33,258

معاملات

تعداد معاملات 31
حجم معاملات 25,029
ارزش معاملات 405.228 میلیون
ارزش بازار 499.416 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 25,029 25,029
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 10 13
حقیقی 10 13
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 400 15,820 16,150 1,265 1
1 1,419 15,800 16,300 1,000 1
1 145 15,788 16,380 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65