قیمت پایانی تغییر درصد
26,409 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 26,780 0.00 0.00
قیمت پایانی 26,409 0.00 0.00
اولین قیمت 26,000
قیمت دیروز 26,409
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 15,403 13,937
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4093395
تعداد سهام 30.713 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 33,258

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 811.086 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 300 26,130 0 0 0
1 3,831 26,101 0 0 0
1 2,878 25,600 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65