داده ها

آخرین معامله 1,831 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,832 0.00 0.00
اولین قیمت 1,840
قیمت دیروز 1,832
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,010 1,820
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 549600
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.832 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 8,000 1,820 1,832 69,020 1
1 10,000 1,816 1,866 47,993 2
1 15,000 1,811 1,867 1,622 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65