داده ها

آخرین معامله 2,368 28.00 1.17
قیمت پایانی 2,328 68.00 2.84
اولین قیمت 2,420
قیمت دیروز 2,396
بازه روز 2,444 2,285
قیمت مجاز 2,515 2,277
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 698400
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 171
حجم معاملات 926,460
ارزش معاملات 2.156 میلیارد
ارزش بازار 2.328 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 926,460 651,383
حقوقی 0 275,077
تعداد خرید فروش
مجموع 65 56
حقیقی 65 55
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 640.379 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 423 2,333 2,375 8,638 1
1 2,000 2,332 2,380 10,000 1
1 448 2,331 2,383 4,999 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65