قیمت پایانی تغییر درصد
2,454 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,430 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,454 0.00 0.00
اولین قیمت 2,450
قیمت دیروز 2,454
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,576 2,332
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 736200
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.454 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 5,500 2,326 2,459 990 1
1 21,000 1,475 2,498 1,000 1
2 100,000 1,452 2,510 1,035 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/3)

65