داده ها

آخرین معامله 2,310 96.00 4.34
قیمت پایانی 2,267 53.00 2.39
اولین قیمت 2,200
قیمت دیروز 2,214
بازه روز 2,323 2,150
قیمت مجاز 2,010 1,820
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 680100
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 444
حجم معاملات 3.388 میلیون
ارزش معاملات 7.683 میلیارد
ارزش بازار 2.267 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.388 میلیون 3.388 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 95 135
حقیقی 95 135
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 21,618 2,286 2,319 2,400 2
1 2,000 2,275 2,320 139,651 5
1 9,800 2,251 2,324 104,414 12

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65