داده ها

آخرین معامله 2,323 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,326 0.00 0.00
اولین قیمت 2,397
قیمت دیروز 2,326
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,567 2,323
بازه هفته 2,443 2,204
بازه سال - -
P/E 697800
تعداد سهام 1.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 720,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.187 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 480 2,212 2,323 1.35 میلیون 19
1 500 2,160 2,340 11,833 1
1 3,000 2,150 2,348 6,711 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/26)

65