داده ها

آخرین معامله 1,950 49.00 2.58
قیمت پایانی 1,935 34.00 1.79
اولین قیمت 1,931
قیمت دیروز 1,901
بازه روز 1,974 1,889
قیمت مجاز 1,996 1,806
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 580500
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 108
حجم معاملات 631,774
ارزش معاملات 1.223 میلیارد
ارزش بازار 1.935 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 497,040 631,774
حقوقی 134,734 0
تعداد خرید فروش
مجموع 34 52
حقیقی 32 52
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 260.71 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,638 1,940 1,950 361 1
1 2,574 1,936 1,963 5,000 1
1 16,000 1,931 1,965 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65