داده ها

آخرین معامله 1,743 83.00 5.00
قیمت پایانی 1,701 41.00 2.47
اولین قیمت 1,680
قیمت دیروز 1,660
بازه روز 1,743 1,658
قیمت مجاز 2,010 1,820
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 510300
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 200
حجم معاملات 1.593 میلیون
ارزش معاملات 2.71 میلیارد
ارزش بازار 1.701 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 646,357 1.593 میلیون
حقوقی 946,516 0
تعداد خرید فروش
مجموع 51 95
حقیقی 50 95
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.61 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 98,484 1,743 1,758 5,000 1
2 51,400 1,664 1,765 3,534 3
1 6,000 1,663 1,794 5,973 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65