قیمت پایانی تغییر درصد
8,007 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,080 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,007 0.00 0.00
اولین قیمت 8,559
قیمت دیروز 8,007
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,407 7,607
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1761540
تعداد سهام 1.75 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 14.012 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,902 8,000 8,080 3,800 1
1 1,050 7,996 8,084 1 1
1 7,200 7,978 8,097 1 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)

65