قیمت پایانی تغییر درصد
8,733 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,738 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,733 0.00 0.00
اولین قیمت 8,712
قیمت دیروز 8,733
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,801 1,631
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1921260
تعداد سهام 1.75 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 700,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 15.283 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
104 6.246 میلیون 8,738 9,400 332 1
1 200 8,737 9,406 320,990 8
1 170 8,729 9,429 2,070 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65