قیمت پایانی تغییر درصد
2,268 108.00 5.00

داده ها

آخرین معامله 2,268 108.00 5.00
قیمت پایانی 2,268 108.00 5.00
اولین قیمت 2,268
قیمت دیروز 2,160
بازه روز 2,268 2,268
قیمت مجاز 2,268 2,052
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 498960
تعداد سهام 1.75 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 700,000

معاملات

تعداد معاملات 189
حجم معاملات 2.652 میلیون
ارزش معاملات 6.015 میلیارد
ارزش بازار 3.969 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.647 میلیون 552,205
حقوقی 5,646 2.1 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 82 42
حقیقی 81 41
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 4.75 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 44,966 2,268 2,710 1,000 1
2 1,782 2,247 2,732 704 1
2 7,000 2,200 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65