قیمت پایانی تغییر درصد
1,796 37.00 2.02

داده ها

آخرین معامله 1,770 63.00 3.44
قیمت پایانی 1,796 37.00 2.02
اولین قیمت 1,752
قیمت دیروز 1,833
بازه روز 1,840 1,752
قیمت مجاز 1,924 1,742
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 395120
تعداد سهام 1.75 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 700,000

معاملات

تعداد معاملات 78
حجم معاملات 494,318
ارزش معاملات 880.383 میلیون
ارزش بازار 3.143 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 216,170 494,318
حقوقی 278,148 0
تعداد خرید فروش
مجموع 28 35
حقیقی 26 35
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 499.554 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 15,367 1,770 1,773 1,431 1
1 4,900 1,758 1,790 1,398 1
1 50,000 1,757 1,800 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65