قیمت پایانی تغییر درصد
12,783 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,622 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,783 0.00 0.00
اولین قیمت 12,585
قیمت دیروز 12,783
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 13,909 12,585
بازه هفته 14,925 13,247
بازه سال - -
P/E 2812260
تعداد سهام 1.75 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 700,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 22.37 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 39,438 12,622 12,687 2,160 1
1 1,000 12,614 12,688 3,000 1
1 5,000 12,613 12,881 1,121 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65