قیمت پایانی تغییر درصد
13,491 488.00 3.75

داده ها

آخرین معامله 13,653 650.00 5.00
قیمت پایانی 13,491 488.00 3.75
اولین قیمت 13,653
قیمت دیروز 13,003
بازه روز 13,653 13,653
قیمت مجاز 13,653 12,353
بازه هفته 12,384 12,384
بازه سال - -
P/E 2968020
تعداد سهام 1.75 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 700,000

معاملات

تعداد معاملات 166
حجم معاملات 525,924
ارزش معاملات 7.18 میلیارد
ارزش بازار 23.609 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 525,924 525,924
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 12 150
حقیقی 12 150
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
531 5.607 میلیون 13,653 0 0 0
2 3,214 13,652 0 0 0
5 5,676 13,651 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65