داده ها

آخرین معامله 9,668 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,824 0.00 0.00
اولین قیمت 9,906
قیمت دیروز 9,824
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,375 9,387
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8694240
تعداد سهام 80 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 50,266

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 785.92 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 9,667 9,800 1,554 1
1 580 9,604 9,848 1,000 1
1 2,640 9,602 9,849 605 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65