داده ها

آخرین معامله 6,310 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,291 0.00 0.00
اولین قیمت 6,535
قیمت دیروز 6,291
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,375 9,387
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5567535
تعداد سهام 80 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 50,266

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 503.28 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 6,262 6,436 1,000 1
1 1,000 6,200 6,437 1,000 1
2 10,400 6,180 6,450 499 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65