داده ها

آخرین معامله 10,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,279 0.00 0.00
اولین قیمت 10,000
قیمت دیروز 10,279
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,799 9,771
بازه هفته 11,770 10,671
بازه سال - -
P/E 9096915
تعداد سهام 80 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 45,817

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 822.32 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 9,772 10,620 3,000 1
2 11,000 9,771 10,700 5,000 1
0 0 0 10,798 3,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65