داده ها

آخرین معامله 8,900 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,759 0.00 0.00
اولین قیمت 8,330
قیمت دیروز 8,759
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,375 9,387
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7751715
تعداد سهام 80 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 50,266

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 700.72 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 965 8,505 8,900 185 1
1 132 8,500 8,910 200 1
1 2,000 8,470 8,915 9,361 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65