داده ها

آخرین معامله 1,184 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,172 0.00 0.00
اولین قیمت 1,154
قیمت دیروز 1,172
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,184 1,072
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4688
تعداد سهام 1.723 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 689,211

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.019 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 1,183 1,184 1.133 میلیون 33
1 50,000 1,164 1,185 16,855 3
1 3,000 1,163 1,200 16,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65