داده ها

آخرین معامله 936 19.00 2.07
قیمت پایانی 948 31.00 3.38
اولین قیمت 961
قیمت دیروز 917
بازه روز 961 932
قیمت مجاز 962 872
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3792
تعداد سهام 1.723 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 689,211

معاملات

تعداد معاملات 449
حجم معاملات 5.798 میلیون
ارزش معاملات 5.497 میلیارد
ارزش بازار 1.633 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.798 میلیون 5.798 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 187 121
حقیقی 187 121
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 10,600 936 940 2,527 1
4 54,600 935 941 13,570 1
2 4,500 934 942 22,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/30)

65