داده ها

آخرین معامله 1,058 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,080 0.00 0.00
اولین قیمت 1,100
قیمت دیروز 1,080
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 979 887
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4320
تعداد سهام 1.723 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 689,211

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.861 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 500,000 1,054 1,058 140,258 3
4 400,000 1,052 1,059 70,829 1
2 31,721 1,051 1,060 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65