داده ها

آخرین معامله 1,009 17.00 1.71
قیمت پایانی 1,004 12.00 1.21
اولین قیمت 998
قیمت دیروز 992
بازه روز 1,010 994
قیمت مجاز 979 887
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4016
تعداد سهام 1.723 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 689,211

معاملات

تعداد معاملات 629
حجم معاملات 6.05 میلیون
ارزش معاملات 6.072 میلیارد
ارزش بازار 1.73 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.05 میلیون 5.565 میلیون
حقوقی 0 485,550
تعداد خرید فروش
مجموع 197 170
حقیقی 197 168
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 487.492 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 34,742 1,007 1,010 127,747 6
1 19,762 1,006 1,011 84,500 4
2 21,781 1,005 1,014 90,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65