قیمت پایانی تغییر درصد
1,345 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,365 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,345 0.00 0.00
اولین قیمت 1,380
قیمت دیروز 1,345
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 979 887
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5380
تعداد سهام 1.723 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 689,211

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.317 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,950 1,361 1,365 20 1
1 30,000 1,358 1,368 86,891 1
1 30,000 1,357 1,369 20,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65