قیمت پایانی تغییر درصد
1,899 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,902 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,899 0.00 0.00
اولین قیمت 1,885
قیمت دیروز 1,899
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,902 1,722
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7596
تعداد سهام 1.723 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 689,211

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.272 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
35 766,653 1,902 1,920 1,100 1
2 1,229 1,899 1,940 1,100 1
1 20,000 1,880 1,960 1,100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65