داده ها

آخرین معامله 10,670 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,551 0.00 0.00
اولین قیمت 10,400
قیمت دیروز 10,551
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,466 7,660
بازه هفته 10,214 9,300
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 12.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 129.777 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,794 10,670 10,676 20 1
1 2,500 10,535 10,680 100 1
1 756 10,512 10,690 3,263 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65