داده ها

آخرین معامله 15,000 923.00 5.80
قیمت پایانی 15,110 813.00 5.11
اولین قیمت 15,500
قیمت دیروز 15,923
بازه روز 15,500 14,800
قیمت مجاز 17,515 14,331
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 12.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 619
حجم معاملات 2.393 میلیون
ارزش معاملات 36.152 میلیارد
ارزش بازار 185.853 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 809,182 1.893 میلیون
حقوقی 1.583 میلیون 500,000
تعداد خرید فروش
مجموع 166 251
حقیقی 157 250
حقوقی 9 1
تغییر حقوقی به حقیقی 16.371 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,998 15,000 15,020 700 1
4 11,686 14,999 15,089 2,082 1
1 300 14,995 15,100 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65