قیمت پایانی تغییر درصد
16,675 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 16,800 0.00 0.00
قیمت پایانی 16,675 0.00 0.00
اولین قیمت 17,200
قیمت دیروز 16,675
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 19,006 15,552
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 12.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 205.103 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,498 16,750 16,897 6,364 1
1 10,000 16,735 16,900 29,769 4
1 100 16,600 16,989 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65