قیمت پایانی تغییر درصد
17,231 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 17,075 0.00 0.00
قیمت پایانی 17,231 0.00 0.00
اولین قیمت 17,200
قیمت دیروز 17,231
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 18,954 15,508
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 12.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 211.941 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 9,459 17,075 17,150 10,000 1
1 14,331 17,073 17,160 10,000 1
2 109,165 16,850 17,165 370 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65