داده ها

آخرین معامله 7,830 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,824 0.00 0.00
اولین قیمت 7,830
قیمت دیروز 7,824
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,466 7,660
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 12.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 96.235 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 37,492 7,829 7,835 4,323 3
1 27,159 7,828 7,837 794 1
1 750 7,827 7,838 1,460 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65