داده ها

آخرین معامله 8,943 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,911 0.00 0.00
اولین قیمت 8,831
قیمت دیروز 8,911
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,466 7,660
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 12.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 109.605 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 13,337 8,943 8,950 2,801 2
6 68,292 8,900 8,977 1,000 1
1 1,000 8,898 8,980 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65