قیمت پایانی تغییر درصد
17,620 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 17,721 0.00 0.00
قیمت پایانی 17,620 0.00 0.00
اولین قیمت 17,298
قیمت دیروز 17,620
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 17,721 16,035
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1779620
تعداد سهام 701.452 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,581

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 12.36 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
27 119,483 17,721 17,835 6,000 2
1 1,500 17,651 17,842 3,000 1
1 350 17,621 18,078 866 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65