قیمت پایانی تغییر درصد
8,433 222.00 2.56

داده ها

آخرین معامله 8,560 95.00 1.10
قیمت پایانی 8,433 222.00 2.56
اولین قیمت 8,596
قیمت دیروز 8,655
بازه روز 8,899 8,223
قیمت مجاز 10,240 9,266
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 851733
تعداد سهام 701.452 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,581

معاملات

تعداد معاملات 813
حجم معاملات 1.908 میلیون
ارزش معاملات 16.086 میلیارد
ارزش بازار 5.915 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.907 میلیون 1.908 میلیون
حقوقی 800 0
تعداد خرید فروش
مجموع 335 135
حقیقی 334 135
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 6.746 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 8,000 8,410 8,560 22,250 1
1 200 8,353 8,566 13,036 1
1 1,000 8,301 8,650 10,180 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65