قیمت پایانی تغییر درصد
23,154 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 23,340 0.00 0.00
قیمت پایانی 23,154 0.00 0.00
اولین قیمت 23,694
قیمت دیروز 23,154
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 23,701 21,445
بازه هفته 24,290 21,463
بازه سال - -
P/E 2338554
تعداد سهام 701.452 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,581

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 16.241 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 148 23,287 23,340 344 1
2 935 23,280 23,343 1,589 2
1 500 22,999 23,436 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/28)

65