قیمت پایانی تغییر درصد
8,060 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,020 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,060 0.00 0.00
اولین قیمت 8,111
قیمت دیروز 8,060
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,240 9,266
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 814060
تعداد سهام 701.452 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,581

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.654 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 144 7,999 8,300 454 1
1 4,100 7,901 8,550 150 1
0 0 0 8,554 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65