قیمت پایانی تغییر درصد
14,425 685.00 4.53

داده ها

آخرین معامله 14,355 755.00 5.00
قیمت پایانی 14,425 685.00 4.53
اولین قیمت 15,177
قیمت دیروز 15,110
بازه روز 15,177 14,355
قیمت مجاز 10,240 9,266
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1456925
تعداد سهام 701.452 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,581

معاملات

تعداد معاملات 507
حجم معاملات 728,461
ارزش معاملات 10.508 میلیارد
ارزش بازار 10.118 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 728,111 728,461
حقوقی 350 0
تعداد خرید فروش
مجموع 259 111
حقیقی 258 111
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 5.049 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 320 10,478 14,355 55,129 18
0 0 0 14,409 2,000 1
0 0 0 14,410 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65