قیمت پایانی تغییر درصد
24,542 736.00 3.09

داده ها

آخرین معامله 24,996 1,190.00 5.00
قیمت پایانی 24,542 736.00 3.09
اولین قیمت 24,966
قیمت دیروز 23,806
بازه روز 24,996 23,060
قیمت مجاز 24,996 22,616
بازه هفته 22,995 21,600
بازه سال - -
P/E 2478742
تعداد سهام 701.452 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,581

معاملات

تعداد معاملات 609
حجم معاملات 699,975
ارزش معاملات 17.179 میلیارد
ارزش بازار 17.215 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 678,150 699,975
حقوقی 21,825 0
تعداد خرید فروش
مجموع 234 285
حقیقی 233 285
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 535.629 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
12 10,783 24,996 30,000 390 1
1 796 24,995 34,000 34,000 1
1 100 24,993 34,028 20,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65