قیمت پایانی تغییر درصد
7,077 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,137 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,077 0.00 0.00
اولین قیمت 7,100
قیمت دیروز 7,077
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,137 6,459
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 714777
تعداد سهام 701.452 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 280,581

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.964 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
14 231,720 7,137 7,399 14,000 1
1 300 7,098 7,400 1,000 1
1 2,200 7,081 7,448 3,880 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65