داده ها

آخرین معامله 15,799 255.00 1.59
قیمت پایانی 15,615 439.00 2.73
اولین قیمت 16,500
قیمت دیروز 16,054
بازه روز 16,500 15,101
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5043645
تعداد سهام 15 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 200
حجم معاملات 146,979
ارزش معاملات 2.295 میلیارد
ارزش بازار 234.225 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 117,479 146,979
حقوقی 29,500 0
تعداد خرید فروش
مجموع 85 52
حقیقی 84 52
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 460.643 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65