داده ها

آخرین معامله 10,422 1,158.00 10.00
قیمت پایانی 10,736 844.00 7.29
اولین قیمت 11,001
قیمت دیروز 11,580
بازه روز 11,999 10,422
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3467728
تعداد سهام 15 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 653
حجم معاملات 1.673 میلیون
ارزش معاملات 17.965 میلیارد
ارزش بازار 161.04 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.673 میلیون 1.673 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 227 139
حقیقی 227 139
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65