داده ها

آخرین معامله 24,600 0.00 0.00
قیمت پایانی 24,947 0.00 0.00
اولین قیمت 25,163
قیمت دیروز 24,947
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 25,163 22,767
بازه هفته 25,900 22,813
بازه سال - -
P/E 2369965
تعداد سهام 127 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 50,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.168 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 48 24,500 24,948 48 1
1 180 24,485 24,959 790 1
1 953 24,483 24,989 769 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65