قیمت پایانی تغییر درصد
14,569 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,529 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,569 0.00 0.00
اولین قیمت 14,700
قیمت دیروز 14,569
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 16,057 14,529
بازه هفته 17,749 16,628
بازه سال - -
P/E 1384055
تعداد سهام 127 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 50,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.85 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 14,529 66,507 18
0 0 0 14,542 60 1
0 0 0 14,875 1,200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65