داده ها

آخرین معامله 5,872 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,605 0.00 0.00
اولین قیمت 5,872
قیمت دیروز 5,605
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,872 5,314
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 532475
تعداد سهام 127 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 89,831

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 711.835 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
7 269,970 5,872 8,699 7,620 1
1 50,000 5,590 0 0 0
1 15,558 5,254 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65