داده ها

آخرین معامله 22,220 0.00 0.00
قیمت پایانی 22,302 0.00 0.00
اولین قیمت 23,860
قیمت دیروز 22,302
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 24,558 22,220
بازه هفته 24,880 23,106
بازه سال - -
P/E 2118690
تعداد سهام 127 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 50,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.832 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 22,220 6,435 1
0 0 0 22,530 1,223 2
0 0 0 22,540 12,527 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65