داده ها

آخرین معامله 16,707 795.00 5.00
قیمت پایانی 16,707 795.00 5.00
اولین قیمت 16,707
قیمت دیروز 15,912
بازه روز 16,707 16,251
قیمت مجاز 9,781 8,851
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1587165
تعداد سهام 127 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 53,769

معاملات

تعداد معاملات 109
حجم معاملات 187,296
ارزش معاملات 3.129 میلیارد
ارزش بازار 2.122 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 187,296 187,296
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 51 33
حقیقی 51 33
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
22 80,874 16,707 17,259 254 1
1 100 16,700 17,770 373 1
1 601 16,555 17,777 1,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65