قیمت پایانی تغییر درصد
3,191 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,185 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,191 0.00 0.00
اولین قیمت 3,266
قیمت دیروز 3,191
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 3,450 3,210
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.573 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 3,185 3,185 705 2
1 670 3,173 3,190 8,391 2
1 400 3,172 3,191 898 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65