قیمت پایانی تغییر درصد
3,766 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,730 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,766 0.00 0.00
اولین قیمت 3,680
قیمت دیروز 3,766
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,954 3,578
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 11.298 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 666 3,666 3,819 450 1
1 500 3,661 3,930 9,000 1
1 400 3,658 3,931 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65