قیمت پایانی تغییر درصد
1,653 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,653 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,653 0.00 0.00
اولین قیمت 1,653
قیمت دیروز 1,653
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.959 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1530 37.489 میلیون 1,653 1,653 898 2
4 12,972 1,652 0 0 0
1 2,000 1,651 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65