قیمت پایانی تغییر درصد
1,982 93.00 4.92

داده ها

آخرین معامله 1,945 56.00 2.96
قیمت پایانی 1,982 93.00 4.92
اولین قیمت 1,983
قیمت دیروز 1,889
بازه روز 1,983 1,920
قیمت مجاز 1,983 1,795
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 854242
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 600,000

معاملات

تعداد معاملات 158
حجم معاملات 2.539 میلیون
ارزش معاملات 5.033 میلیارد
ارزش بازار 2.973 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.539 میلیون 2.139 میلیون
حقوقی 0 400,000
تعداد خرید فروش
مجموع 51 75
حقیقی 51 73
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 792.8 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 12,609 1,946 1,980 3,597 2
3 4,400 1,945 1,981 23,000 2
2 22,458 1,944 1,982 9,350 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/30)

65