قیمت پایانی تغییر درصد
4,280 191.00 4.67

داده ها

آخرین معامله 4,293 204.00 4.99
قیمت پایانی 4,280 191.00 4.67
اولین قیمت 4,041
قیمت دیروز 4,089
بازه روز 4,293 4,041
قیمت مجاز 4,293 3,885
بازه هفته 4,229 3,357
بازه سال - -
P/E 1844680
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 600,000

معاملات

تعداد معاملات 571
حجم معاملات 10.017 میلیون
ارزش معاملات 42.874 میلیارد
ارزش بازار 6.42 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.453 میلیون 8.526 میلیون
حقوقی 4.564 میلیون 1.491 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 113 171
حقیقی 101 163
حقوقی 12 8
تغییر حقوقی به حقیقی 13.155 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
15 282,291 4,293 4,330 1,000 1
2 3,800 4,250 4,333 24,207 1
1 500 4,190 4,338 1,900 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65