قیمت پایانی تغییر درصد
4,453 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,517 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,453 0.00 0.00
اولین قیمت 4,310
قیمت دیروز 4,453
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,634 4,194
بازه هفته 4,437 4,260
بازه سال - -
P/E 1919243
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 600,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.68 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 560 4,517 4,520 5,000 1
2 8,438 4,456 4,529 2,000 1
1 678 4,454 4,531 1,400 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65