قیمت پایانی تغییر درصد
2,496 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,486 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,496 0.00 0.00
اولین قیمت 2,450
قیمت دیروز 2,496
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,580 2,336
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1075776
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 600,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.744 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 2,485 2,500 5,000 1
1 10,000 2,483 2,511 14,903 2
1 8,000 2,481 2,515 28,660 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65