قیمت پایانی تغییر درصد
10,169 213.00 2.14

داده ها

آخرین معامله 10,240 284.00 2.85
قیمت پایانی 10,169 213.00 2.14
اولین قیمت 9,787
قیمت دیروز 9,956
بازه روز 10,251 9,787
قیمت مجاز 5,425 4,909
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 11501139
تعداد سهام 2.9 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.16 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 284
حجم معاملات 3.423 میلیون
ارزش معاملات 34.803 میلیارد
ارزش بازار 29.49 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 160,731 687,038
حقوقی 3.262 میلیون 2.735 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 47 68
حقیقی 42 63
حقوقی 5 5
تغییر حقوقی به حقیقی 5.352 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100 10,193 10,240 14,391 1
2 30,000 10,120 10,248 10,500 2
1 30,000 10,105 10,249 15,200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65