قیمت پایانی تغییر درصد
17,748 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 18,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 17,748 0.00 0.00
اولین قیمت 18,356
قیمت دیروز 17,748
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 19,311 17,473
بازه هفته 18,299 17,500
بازه سال - -
P/E 20072988
تعداد سهام 2.9 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 556,514

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 51.469 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 18,001 18,291 8,277 1
2 1,556 17,900 18,300 1,800 2
1 1,000 17,890 18,350 16,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65