قیمت پایانی تغییر درصد
6,404 153.00 2.45

داده ها

آخرین معامله 6,500 249.00 3.98
قیمت پایانی 6,404 153.00 2.45
اولین قیمت 6,430
قیمت دیروز 6,251
بازه روز 6,563 6,300
قیمت مجاز 5,425 4,909
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7242924
تعداد سهام 2.9 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.16 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 181
حجم معاملات 631,072
ارزش معاملات 4.123 میلیارد
ارزش بازار 18.572 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 206,072 497,171
حقوقی 425,000 133,901
تعداد خرید فروش
مجموع 38 99
حقیقی 36 97
حقوقی 2 2
تغییر حقوقی به حقیقی 1.864 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 32,105 6,423 6,559 5,000 1
1 1,000 6,420 6,560 26,768 2
1 1,000 6,401 6,563 213,349 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65