قیمت پایانی تغییر درصد
5,377 25.00 0.47

داده ها

آخرین معامله 5,452 100.00 1.87
قیمت پایانی 5,377 25.00 0.47
اولین قیمت 5,448
قیمت دیروز 5,352
بازه روز 5,589 5,437
قیمت مجاز 5,619 5,085
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6081387
تعداد سهام 2.9 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.16 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 82
حجم معاملات 219,510
ارزش معاملات 1.203 میلیارد
ارزش بازار 15.593 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 47,791 219,510
حقوقی 171,719 0
تعداد خرید فروش
مجموع 10 37
حقیقی 8 37
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 923.333 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,055 5,441 5,452 79 1
2 7,219 5,440 5,510 15,000 2
1 2,379 5,439 5,514 9,308 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/30)

65