قیمت پایانی تغییر درصد
8,619 124.00 1.42

داده ها

آخرین معامله 8,650 93.00 1.06
قیمت پایانی 8,619 124.00 1.42
اولین قیمت 8,350
قیمت دیروز 8,743
بازه روز 8,720 8,314
قیمت مجاز 7,707 6,973
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4568070
تعداد سهام 542 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 216,800

معاملات

تعداد معاملات 96
حجم معاملات 113,755
ارزش معاملات 967.654 میلیون
ارزش بازار 4.671 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 113,755 90,583
حقوقی 0 23,172
تعداد خرید فروش
مجموع 35 51
حقیقی 35 50
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 199.719 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 8,650 8,690 1,000 1
3 62,395 8,606 8,700 9,585 1
1 10,000 8,604 8,720 2,687 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65