قیمت پایانی تغییر درصد
6,943 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,943 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,943 0.00 0.00
اولین قیمت 6,943
قیمت دیروز 6,943
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,707 6,973
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3679790
تعداد سهام 542 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 216,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.763 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
21 87,161 6,943 8,153 1,000 1
1 3,500 6,925 8,157 600 1
1 865 6,904 9,047 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65