قیمت پایانی تغییر درصد
6,312 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,533 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,312 0.00 0.00
اولین قیمت 6,206
قیمت دیروز 6,312
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,707 6,973
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3345360
تعداد سهام 542 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 216,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.421 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 6,355 6,532 3,100 1
1 750 6,301 6,533 556 1
2 6,000 6,250 6,644 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65