قیمت پایانی تغییر درصد
8,445 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,430 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,445 0.00 0.00
اولین قیمت 8,750
قیمت دیروز 8,445
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,823 7,983
بازه هفته 8,750 7,174
بازه سال - -
P/E 4475850
تعداد سهام 1.084 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 433,600

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.154 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,502 8,370 8,430 88,877 2
1 1,367 8,368 8,489 58,848 2
1 365 8,361 8,500 31,267 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65