قیمت پایانی تغییر درصد
8,765 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,827 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,765 0.00 0.00
اولین قیمت 8,234
قیمت دیروز 8,765
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,707 6,973
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4645450
تعداد سهام 542 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 216,800

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.751 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 8,415 8,827 9,086 887 1
1 150 8,768 9,325 1,837 1
1 120 8,764 9,326 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65