قیمت پایانی تغییر درصد
7,482 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,551 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,482 0.00 0.00
اولین قیمت 7,828
قیمت دیروز 7,482
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,127 7,353
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3965460
تعداد سهام 1.084 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 433,600

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.11 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,007 7,447 7,629 10,000 1
1 10,000 7,440 7,680 3,754 2
4 19,000 7,360 7,700 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65