قیمت پایانی تغییر درصد
1,935 15.00 0.78

داده ها

آخرین معامله 1,960 40.00 2.08
قیمت پایانی 1,935 15.00 0.78
اولین قیمت 1,940
قیمت دیروز 1,920
بازه روز 1,970 1,902
قیمت مجاز 3,309 2,995
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 416025
تعداد سهام 1.9 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 760,000

معاملات

تعداد معاملات 270
حجم معاملات 4.95 میلیون
ارزش معاملات 9.579 میلیارد
ارزش بازار 3.677 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 121,949 112,422
حقوقی 4.828 میلیون 4.838 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 23 27
حقیقی 21 25
حقوقی 2 2
تغییر حقوقی به حقیقی 18.435 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,350 1,959 1,980 600 1
1 9,832 1,944 1,990 1,900 2
1 2,282 1,920 1,991 35,600 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65