قیمت پایانی تغییر درصد
3,158 116.00 3.81

داده ها

آخرین معامله 3,170 128.00 4.21
قیمت پایانی 3,158 116.00 3.81
اولین قیمت 3,016
قیمت دیروز 3,042
بازه روز 3,190 3,016
قیمت مجاز 3,309 2,995
بازه هفته 3,142 3,120
بازه سال - -
P/E 678970
تعداد سهام 1.9 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 760,000

معاملات

تعداد معاملات 453
حجم معاملات 1.816 میلیون
ارزش معاملات 5.734 میلیارد
ارزش بازار 6 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.816 میلیون 1.205 میلیون
حقوقی 0 611,033
تعداد خرید فروش
مجموع 130 128
حقیقی 130 125
حقوقی 0 3
تغییر حقوقی به حقیقی 1.93 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 3,180 3,180 1,000 1
1 1,000 3,164 3,190 11,595 2
1 800 3,162 3,193 22,600 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65