قیمت پایانی تغییر درصد
3,193 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,152 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,193 0.00 0.00
اولین قیمت 3,312
قیمت دیروز 3,193
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,477 3,147
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 686495
تعداد سهام 1.9 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 760,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.067 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,700 3,151 3,209 8,576 2
1 20,000 3,150 3,210 19,139 1
2 6,270 3,148 3,220 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65