قیمت پایانی تغییر درصد
5,134 10.00 0.20

داده ها

آخرین معامله 5,118 6.00 0.12
قیمت پایانی 5,134 10.00 0.20
اولین قیمت 5,107
قیمت دیروز 5,124
بازه روز 5,297 5,051
قیمت مجاز 5,380 4,868
بازه هفته 5,091 4,627
بازه سال - -
P/E 1103810
تعداد سهام 2.65 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.06 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 869
حجم معاملات 4.469 میلیون
ارزش معاملات 22.945 میلیارد
ارزش بازار 13.605 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.319 میلیون 2.652 میلیون
حقوقی 150,223 1.817 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 352 266
حقیقی 350 263
حقوقی 2 3
تغییر حقوقی به حقیقی 8.555 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 5,081 5,123 10 1
1 3,918 5,080 5,124 39,800 2
1 3,000 5,061 5,170 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/25)

65