قیمت پایانی تغییر درصد
4,595 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,469 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,595 0.00 0.00
اولین قیمت 4,407
قیمت دیروز 4,595
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,869 4,407
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 987925
تعداد سهام 2.65 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.06 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 12.177 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 14,524 4,407 4,407 60,551 1
1 1,000 2,883 4,476 3,000 1
1 600 1,844 4,499 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65