قیمت پایانی تغییر درصد
2,153 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,137 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,153 0.00 0.00
اولین قیمت 2,200
قیمت دیروز 2,153
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,295 2,077
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 462895
تعداد سهام 1.9 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 760,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.091 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 2,137 2,159 5,000 1
2 5,500 2,102 2,169 8,300 1
1 5,000 2,101 2,179 1,690 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65