داده ها

آخرین معامله 7,699 207.00 2.62
قیمت پایانی 7,670 236.00 2.99
اولین قیمت 7,900
قیمت دیروز 7,906
بازه روز 7,900 7,611
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4440930
تعداد سهام 225 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 38
حجم معاملات 172,738
ارزش معاملات 1.325 میلیارد
ارزش بازار 1.726 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 213,318 213,318
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 25 24
حقیقی 25 24
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65