قیمت پایانی تغییر درصد
5,974 205.00 3.55

داده ها

آخرین معامله 6,000 231.00 4.00
قیمت پایانی 5,974 205.00 3.55
اولین قیمت 5,720
قیمت دیروز 5,769
بازه روز 6,149 5,720
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3458946
تعداد سهام 225 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 396
حجم معاملات 1.235 میلیون
ارزش معاملات 7.378 میلیارد
ارزش بازار 1.344 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.235 میلیون 1.235 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 140 116
حقیقی 140 116
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65