قیمت پایانی تغییر درصد
2,359 6.00 0.25

داده ها

آخرین معامله 2,379 26.00 1.10
قیمت پایانی 2,359 6.00 0.25
اولین قیمت 2,398
قیمت دیروز 2,353
بازه روز 2,398 2,324
قیمت مجاز 2,725 2,467
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 731290
تعداد سهام 450 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 199,840

معاملات

تعداد معاملات 32
حجم معاملات 71,743
ارزش معاملات 170.5 میلیون
ارزش بازار 1.062 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 71,743 71,743
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 21 13
حقیقی 21 13
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 2,327 2,370 1,873 1
1 3,500 2,317 2,380 50,000 1
2 1,506 2,313 2,385 401 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65