قیمت پایانی تغییر درصد
4,499 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,499 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,499 0.00 0.00
اولین قیمت 4,499
قیمت دیروز 4,499
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,030 1
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1394690
تعداد سهام 675 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.037 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,000 4,100 4,499 49,410 1
1 7,000 4,000 4,500 18,662 3
1 660 3,402 4,559 8,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65