قیمت پایانی تغییر درصد
3,913 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,916 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,913 0.00 0.00
اولین قیمت 3,899
قیمت دیروز 3,913
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,725 2,467
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1213030
تعداد سهام 450 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 199,840

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.761 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
23 241,038 3,916 0 0 0
1 10,000 3,910 0 0 0
1 300 3,872 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65