قیمت پایانی تغییر درصد
6,552 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,583 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,552 0.00 0.00
اولین قیمت 6,374
قیمت دیروز 6,552
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,044 6,374
بازه هفته 7,488 6,311
بازه سال - -
P/E 2031120
تعداد سهام 675 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 270,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.423 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 449 6,583 6,583 2,062 1
2 2,512 6,581 6,649 1,605 1
1 1,513 6,580 6,650 2,970 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65