قیمت پایانی تغییر درصد
2,501 54.00 2.11

داده ها

آخرین معامله 2,500 55.00 2.15
قیمت پایانی 2,501 54.00 2.11
اولین قیمت 2,511
قیمت دیروز 2,555
بازه روز 2,511 2,432
قیمت مجاز 2,682 2,428
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 775310
تعداد سهام 450 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 188,182

معاملات

تعداد معاملات 33
حجم معاملات 101,844
ارزش معاملات 249.586 میلیون
ارزش بازار 1.125 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 101,844 101,844
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 15 14
حقیقی 15 14
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 2,441 2,518 500 1
1 15,660 2,440 2,527 3,000 1
1 2,000 2,436 2,528 1,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65