قیمت پایانی تغییر درصد
2,182 45.00 2.11

داده ها

آخرین معامله 2,173 36.00 1.68
قیمت پایانی 2,182 45.00 2.11
اولین قیمت 2,141
قیمت دیروز 2,137
بازه روز 2,190 2,141
قیمت مجاز 2,725 2,467
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 676420
تعداد سهام 450 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 199,840

معاملات

تعداد معاملات 124
حجم معاملات 473,361
ارزش معاملات 1.033 میلیارد
ارزش بازار 981.9 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 473,361 473,361
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 42 53
حقیقی 42 53
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,299 2,173 2,190 5,500 2
2 19,500 2,171 2,199 1,000 1
1 11,628 2,155 2,200 7,099 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65