قیمت پایانی تغییر درصد
2,965 11.00 0.37

داده ها

آخرین معامله 3,101 147.00 4.98
قیمت پایانی 2,965 11.00 0.37
اولین قیمت 3,101
قیمت دیروز 2,954
بازه روز 3,101 3,101
قیمت مجاز 3,101 2,807
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 919150
تعداد سهام 450 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 180,000

معاملات

تعداد معاملات 9
حجم معاملات 13,834
ارزش معاملات 42.899 میلیون
ارزش بازار 1.334 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 13,834
حقوقی 13,834 0
تعداد خرید فروش
مجموع 1 6
حقیقی 0 6
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 41.018 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
29 467,124 3,101 0 0 0
1 5,000 3,062 0 0 0
1 3,000 3,000 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65