قیمت پایانی تغییر درصد
6,157 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,163 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,157 0.00 0.00
اولین قیمت 6,163
قیمت دیروز 6,157
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,257 2,043
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 18471
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 230,627

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.539 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,306 6,111 6,647 1,300 1
1 1,000 6,032 0 0 0
1 312 5,870 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65