قیمت پایانی تغییر درصد
9,300 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,244 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,300 0.00 0.00
اولین قیمت 9,772
قیمت دیروز 9,300
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,216 9,244
بازه هفته 9,986 9,324
بازه سال - -
P/E 27900
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.325 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 293 6,838 9,244 16,475 9
0 0 0 9,290 636 1
0 0 0 9,314 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65