قیمت پایانی تغییر درصد
8,294 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,340 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,294 0.00 0.00
اولین قیمت 8,460
قیمت دیروز 8,294
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,778 7,942
بازه هفته 8,499 7,670
بازه سال - -
P/E 24882
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.074 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,250 8,305 8,340 9,618 2
1 2,300 8,230 8,400 300 1
1 499 8,225 8,440 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65