قیمت پایانی تغییر درصد
6,035 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,062 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,035 0.00 0.00
اولین قیمت 5,990
قیمت دیروز 6,035
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,062 5,486
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 18105
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.509 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 55,435 6,062 6,205 7,892 1
1 65 5,999 6,300 2,840 4
1 700 5,710 6,313 14,911 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65