قیمت پایانی تغییر درصد
2,347 111.00 4.96

داده ها

آخرین معامله 2,347 111.00 4.96
قیمت پایانی 2,347 111.00 4.96
اولین قیمت 2,347
قیمت دیروز 2,236
بازه روز 2,347 2,330
قیمت مجاز 2,257 2,043
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7041
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 230,627

معاملات

تعداد معاملات 203
حجم معاملات 2.066 میلیون
ارزش معاملات 4.849 میلیارد
ارزش بازار 586.75 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.066 میلیون 2.066 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 63 52
حقیقی 63 52
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
36 1.469 میلیون 2,347 2,798 1,145 1
1 15,000 2,312 2,800 5,209 1
1 15,000 2,311 3,815 13,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65