قیمت پایانی تغییر درصد
2,594 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,594 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,594 0.00 0.00
اولین قیمت 2,593
قیمت دیروز 2,594
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,723 2,465
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7782
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 220,459

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 648.5 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,800 2,171 0 0 0
1 1,000 2,005 0 0 0
1 1,000 1,439 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/26)

65