قیمت پایانی تغییر درصد
2,732 1.00 0.04

داده ها

آخرین معامله 2,780 49.00 1.79
قیمت پایانی 2,732 1.00 0.04
اولین قیمت 2,780
قیمت دیروز 2,731
بازه روز 2,780 2,780
قیمت مجاز 2,867 2,595
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8196
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 221,435

معاملات

تعداد معاملات 4
حجم معاملات 5,580
ارزش معاملات 15.512 میلیون
ارزش بازار 683 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5,580 5,580
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 2 3
حقیقی 2 3
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 2,695 2,780 36,801 5
2 1,875 2,694 2,800 375 1
1 5,000 2,620 2,825 2,200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65