قیمت پایانی تغییر درصد
4,338 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,501 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,338 0.00 0.00
اولین قیمت 4,501
قیمت دیروز 4,338
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,257 2,043
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 13014
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 230,627

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.085 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 4,101 4,444 19,525 1
2 35,000 4,100 4,501 18,444 2
2 8,173 4,073 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65