قیمت پایانی تغییر درصد
9,859 296.00 2.91

داده ها

آخرین معامله 10,006 149.00 1.47
قیمت پایانی 9,859 296.00 2.91
اولین قیمت 10,000
قیمت دیروز 10,155
بازه روز 10,200 9,648
قیمت مجاز 10,662 9,648
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2040813
تعداد سهام 14.472 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 967,024

معاملات

تعداد معاملات 526
حجم معاملات 3.677 میلیون
ارزش معاملات 36.255 میلیارد
ارزش بازار 142.679 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 669,011 3.165 میلیون
حقوقی 3.008 میلیون 512,605
تعداد خرید فروش
مجموع 134 223
حقیقی 131 219
حقوقی 3 4
تغییر حقوقی به حقیقی 24.604 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,895 10,006 10,160 1,000 1
2 30,130 10,005 10,164 1,000 1
1 5,000 10,001 10,165 1,383 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65