قیمت پایانی تغییر درصد
9,322 3.00 0.03

داده ها

آخرین معامله 9,299 20.00 0.21
قیمت پایانی 9,322 3.00 0.03
اولین قیمت 9,301
قیمت دیروز 9,319
بازه روز 9,390 9,220
قیمت مجاز 9,784 8,854
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1929654
تعداد سهام 14.472 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.097 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,196
حجم معاملات 5.893 میلیون
ارزش معاملات 54.936 میلیارد
ارزش بازار 134.908 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.313 میلیون 3.228 میلیون
حقوقی 1.581 میلیون 2.665 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 438 223
حقیقی 427 215
حقوقی 11 8
تغییر حقوقی به حقیقی 10.109 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,073 9,260 9,300 35,000 1
3 642 9,250 9,310 30,500 1
1 113 9,249 9,314 7,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65