قیمت پایانی تغییر درصد
8,119 1.00 0.01

داده ها

آخرین معامله 8,114 6.00 0.07
قیمت پایانی 8,119 1.00 0.01
اولین قیمت 8,195
قیمت دیروز 8,120
بازه روز 8,200 8,006
قیمت مجاز 10,397 9,407
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1680633
تعداد سهام 14.472 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.001 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 318
حجم معاملات 1.329 میلیون
ارزش معاملات 10.788 میلیارد
ارزش بازار 117.498 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 633,847 1.045 میلیون
حقوقی 694,817 283,358
تعداد خرید فروش
مجموع 126 103
حقیقی 122 100
حقوقی 4 3
تغییر حقوقی به حقیقی 3.341 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 67,592 8,114 8,140 397 1
1 140 8,110 8,175 1,785 2
1 100,000 8,103 8,178 34,160 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65