قیمت پایانی تغییر درصد
8,364 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,448 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,364 0.00 0.00
اولین قیمت 8,260
قیمت دیروز 8,364
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,397 9,407
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1731348
تعداد سهام 14.472 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.001 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 121.044 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,827 8,200 8,600 22,178 2
1 5,000 8,181 8,650 30,000 1
1 150 8,110 8,700 9 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65