قیمت پایانی تغییر درصد
7,845 222.00 2.75

داده ها

آخرین معامله 7,812 255.00 3.16
قیمت پایانی 7,845 222.00 2.75
اولین قیمت 8,250
قیمت دیروز 8,067
بازه روز 8,250 7,664
قیمت مجاز 8,470 7,664
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1623915
تعداد سهام 19.049 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.249 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,052
حجم معاملات 3.336 میلیون
ارزش معاملات 26.168 میلیارد
ارزش بازار 149.437 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.532 میلیون 2.67 میلیون
حقوقی 1.803 میلیون 665,442
تعداد خرید فروش
مجموع 468 224
حقیقی 465 220
حقوقی 3 4
تغییر حقوقی به حقیقی 8.927 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 660 7,801 7,854 423 2
6 16,148 7,800 7,859 3,493 1
1 154 7,793 7,860 1,287 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65