قیمت پایانی تغییر درصد
9,471 163.00 1.75

داده ها

آخرین معامله 9,500 192.00 2.06
قیمت پایانی 9,471 163.00 1.75
اولین قیمت 9,180
قیمت دیروز 9,308
بازه روز 9,520 9,180
قیمت مجاز 10,397 9,407
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1960497
تعداد سهام 14.472 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.001 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 398
حجم معاملات 2.514 میلیون
ارزش معاملات 23.815 میلیارد
ارزش بازار 137.064 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 833,942 1.121 میلیون
حقوقی 1.681 میلیون 1.393 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 137 151
حقیقی 133 143
حقوقی 4 8
تغییر حقوقی به حقیقی 2.72 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 11,615 9,500 9,500 11,089 1
1 105 9,492 9,510 7,500 1
1 30,000 9,480 9,520 7,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/5)

65