داده ها

آخرین معامله 11,314 1,028.00 9.99
قیمت پایانی 11,177 891.00 8.66
اولین قیمت 10,965
قیمت دیروز 10,286
بازه روز 11,314 10,301
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 66 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 310
حجم معاملات 671,619
ارزش معاملات 7.507 میلیارد
ارزش بازار 737.682 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 671,619 671,619
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 98 108
حقیقی 98 108
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)

65