قیمت پایانی تغییر درصد
2,695 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,725 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,695 0.00 0.00
اولین قیمت 2,716
قیمت دیروز 2,695
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,849 2,579
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 989065
تعداد سهام 5.211 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.084 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 14.043 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 2,725 2,725 4,500 1
1 2,417 2,715 2,728 1,000 1
2 5,314 2,714 2,729 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65