قیمت پایانی تغییر درصد
4,947 199.00 3.87

داده ها

آخرین معامله 4,889 257.00 4.99
قیمت پایانی 4,947 199.00 3.87
اولین قیمت 5,099
قیمت دیروز 5,146
بازه روز 5,100 4,889
قیمت مجاز 5,403 4,889
بازه هفته 5,414 5,031
بازه سال - -
P/E 1815549
تعداد سهام 5.211 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.918 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 3,832
حجم معاملات 22.74 میلیون
ارزش معاملات 112.508 میلیارد
ارزش بازار 25.778 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 20.19 میلیون 22.45 میلیون
حقوقی 2.55 میلیون 290,000
تعداد خرید فروش
مجموع 1,658 724
حقیقی 1,656 722
حقوقی 2 2
تغییر حقوقی به حقیقی 11.18 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,000 4,900 4,935 21,392 1
1 578 4,889 4,940 117,380 2
1 631 4,733 4,942 796 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65