قیمت پایانی تغییر درصد
2,753 10.00 0.36

داده ها

آخرین معامله 2,750 7.00 0.26
قیمت پایانی 2,753 10.00 0.36
اولین قیمت 2,794
قیمت دیروز 2,743
بازه روز 2,794 2,740
قیمت مجاز 2,849 2,579
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1010351
تعداد سهام 5.211 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.084 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 387
حجم معاملات 2.244 میلیون
ارزش معاملات 6.176 میلیارد
ارزش بازار 14.345 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.92 میلیون 2.18 میلیون
حقوقی 323,946 63,400
تعداد خرید فروش
مجموع 137 122
حقیقی 136 120
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 717.283 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 64,400 2,750 2,755 3,000 1
1 2,755 2,744 2,759 29,603 1
4 108,703 2,743 2,760 6,300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65