قیمت پایانی تغییر درصد
3,767 37.00 0.97

داده ها

آخرین معامله 3,670 134.00 3.52
قیمت پایانی 3,767 37.00 0.97
اولین قیمت 3,652
قیمت دیروز 3,804
بازه روز 3,899 3,652
قیمت مجاز 3,994 3,614
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1382489
تعداد سهام 5.211 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.084 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 876
حجم معاملات 3.956 میلیون
ارزش معاملات 14.905 میلیارد
ارزش بازار 19.629 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.625 میلیون 3.956 میلیون
حقوقی 331,509 0
تعداد خرید فروش
مجموع 354 218
حقیقی 352 218
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.249 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,100 3,663 3,725 77 1
1 8,500 3,661 3,730 997 1
1 10,000 3,660 3,740 90 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)

65