قیمت پایانی تغییر درصد
3,845 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,854 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,845 0.00 0.00
اولین قیمت 3,687
قیمت دیروز 3,845
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,849 2,579
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1411115
تعداد سهام 5.211 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.084 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 20.036 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
48 2.753 میلیون 3,854 3,867 4,000 2
2 20,893 3,850 3,923 300 1
1 6,400 3,845 3,924 7,900 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65