قیمت پایانی تغییر درصد
3,048 126.00 3.97

داده ها

آخرین معامله 3,100 74.00 2.33
قیمت پایانی 3,048 126.00 3.97
اولین قیمت 3,110
قیمت دیروز 3,174
بازه روز 3,150 3,016
قیمت مجاز 3,332 3,016
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1118616
تعداد سهام 5.211 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.084 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,463
حجم معاملات 9.612 میلیون
ارزش معاملات 29.294 میلیارد
ارزش بازار 15.883 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 9.602 میلیون 9.612 میلیون
حقوقی 10,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 569 374
حقیقی 568 374
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 30.48 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 180,000 3,055 3,102 1,000 1
1 30,000 3,054 3,105 4,000 2
1 5,000 3,052 3,108 3,813 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65