داده ها

آخرین معامله 16,300 0.00 0.00
قیمت پایانی 16,080 0.00 0.00
اولین قیمت 16,700
قیمت دیروز 16,080
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,114 5,532
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3939600
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 120,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.824 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 15,726 16,330 1,000 2
2 1,064 15,701 16,589 500 1
1 100 15,700 16,799 2,100 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65