قیمت پایانی تغییر درصد
19,854 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 19,069 0.00 0.00
قیمت پایانی 19,854 0.00 0.00
اولین قیمت 19,069
قیمت دیروز 19,854
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 21,075 19,069
بازه هفته 22,602 20,489
بازه سال - -
P/E 4864230
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 120,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.956 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 19,069 17,347 4
0 0 0 20,000 1,156 2
0 0 0 20,750 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65