داده ها

آخرین معامله 8,712 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,316 0.00 0.00
اولین قیمت 8,712
قیمت دیروز 8,316
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,114 5,532
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2037420
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 120,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.495 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 25,006 8,712 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65