داده ها

آخرین معامله 6,949 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,013 0.00 0.00
اولین قیمت 6,949
قیمت دیروز 7,013
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,114 5,532
بازه هفته 6,671 6,671
بازه سال - -
P/E 1718185
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 120,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.104 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 12 6,949 6,983 233 1
1 320 6,890 6,984 100 1
1 599 6,666 6,998 266 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65