داده ها

آخرین معامله 6,205 293.00 4.96
قیمت پایانی 6,032 120.00 2.03
اولین قیمت 6,036
قیمت دیروز 5,912
بازه روز 6,207 5,850
قیمت مجاز 6,207 5,617
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1477840
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 120,000

معاملات

تعداد معاملات 35
حجم معاملات 190,812
ارزش معاملات 1.151 میلیارد
ارزش بازار 1.81 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 190,812 190,812
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 14 9
حقیقی 14 9
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 5,860 6,205 1,200 1
1 200 5,801 6,206 5,124 1
1 200 5,752 6,207 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65