داده ها

آخرین معامله 29,458 1,402.00 5.00
قیمت پایانی 29,452 1,396.00 4.98
اولین قیمت 29,458
قیمت دیروز 28,056
بازه روز 29,458 29,100
قیمت مجاز 29,458 26,654
بازه هفته 29,306 29,306
بازه سال - -
P/E 7215740
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 120,000

معاملات

تعداد معاملات 462
حجم معاملات 1.46 میلیون
ارزش معاملات 42.988 میلیارد
ارزش بازار 8.836 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.46 میلیون 1.46 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 231 45
حقیقی 231 45
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,617 29,457 0 0 0
1 35 29,316 0 0 0
1 86 28,901 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65