داده ها

آخرین معامله 3,829 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,669 0.00 0.00
اولین قیمت 3,829
قیمت دیروز 3,669
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,829 3,465
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 898905
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 139,704

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.101 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 125,124 3,829 0 0 0
1 990 3,514 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65