قیمت پایانی تغییر درصد
25,033 48.00 0.19

داده ها

آخرین معامله 25,570 489.00 1.95
قیمت پایانی 25,033 48.00 0.19
اولین قیمت 25,370
قیمت دیروز 25,081
بازه روز 25,570 24,500
قیمت مجاز 16,727 15,135
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 71794644
تعداد سهام 150 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 347
حجم معاملات 939,243
ارزش معاملات 23.512 میلیارد
ارزش بازار 3.755 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 312,682 688,179
حقوقی 626,561 251,064
تعداد خرید فروش
مجموع 98 91
حقیقی 90 90
حقوقی 8 1
تغییر حقوقی به حقیقی 9.4 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,963 25,570 25,580 30,000 1
1 5,000 25,300 25,600 150 1
1 5,000 25,280 25,699 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65