قیمت پایانی تغییر درصد
17,053 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 17,260 0.00 0.00
قیمت پایانی 17,053 0.00 0.00
اولین قیمت 17,719
قیمت دیروز 17,053
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 18,619 16,847
بازه هفته 17,970 17,690
بازه سال - -
P/E 48908004
تعداد سهام 450 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.674 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,750 17,260 17,297 11,855 1
1 300 17,258 17,319 916 2
3 8,737 17,250 17,352 800 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65