قیمت پایانی تغییر درصد
33,271 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 33,213 0.00 0.00
قیمت پایانی 33,271 0.00 0.00
اولین قیمت 34,400
قیمت دیروز 33,271
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 34,934 31,608
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 95421228
تعداد سهام 150 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.991 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 30,800 34,479 15,000 1
0 0 0 34,487 13,836 1
0 0 0 34,490 60,000 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65