قیمت پایانی تغییر درصد
19,359 766.00 4.12

داده ها

آخرین معامله 19,300 707.00 3.80
قیمت پایانی 19,359 766.00 4.12
اولین قیمت 18,977
قیمت دیروز 18,593
بازه روز 19,521 18,977
قیمت مجاز 16,727 15,135
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 55521612
تعداد سهام 150 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 94
حجم معاملات 273,754
ارزش معاملات 5.3 میلیارد
ارزش بازار 2.904 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 63,754 150,526
حقوقی 210,000 123,228
تعداد خرید فروش
مجموع 32 37
حقیقی 30 36
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.68 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 300 19,170 19,300 94 1
1 921 19,160 19,510 16,000 1
1 2,119 19,012 19,511 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65