قیمت پایانی تغییر درصد
15,744 90.00 0.57

داده ها

آخرین معامله 15,500 154.00 0.98
قیمت پایانی 15,744 90.00 0.57
اولین قیمت 15,949
قیمت دیروز 15,654
بازه روز 15,995 15,000
قیمت مجاز 16,436 14,872
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 45153792
تعداد سهام 150 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 90
حجم معاملات 137,849
ارزش معاملات 2.17 میلیارد
ارزش بازار 2.362 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 137,849 137,849
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 19 43
حقیقی 19 43
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 15,700 15,995 1,165 1
1 1,000 15,500 16,000 5,600 3
1 458 15,257 16,200 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/30)

65