قیمت پایانی تغییر درصد
1,604 25.00 1.58

داده ها

آخرین معامله 1,657 78.00 4.94
قیمت پایانی 1,604 25.00 1.58
اولین قیمت 1,657
قیمت دیروز 1,579
بازه روز 1,657 1,657
قیمت مجاز 1,657 1,501
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 405812
تعداد سهام 1.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 640,000

معاملات

تعداد معاملات 34
حجم معاملات 205,595
ارزش معاملات 340.671 میلیون
ارزش بازار 2.566 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 143,435 143,435
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 9 11
حقیقی 9 11
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 800 1,657 0 0 0
3 25,100 1,621 0 0 0
2 17,000 1,620 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65