قیمت پایانی تغییر درصد
1,605 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,619 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,605 0.00 0.00
اولین قیمت 1,630
قیمت دیروز 1,605
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,680 1,520
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 406065
تعداد سهام 1.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 640,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.568 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 1,583 1,619 2,481 3
1 32,000 1,570 1,620 50 1
1 30,000 1,568 1,625 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65