قیمت پایانی تغییر درصد
1,763 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,770 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,763 0.00 0.00
اولین قیمت 1,780
قیمت دیروز 1,763
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,590 1,440
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 446039
تعداد سهام 1.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 640,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.821 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 580 1,754 1,770 17,402 2
2 20,000 1,750 1,775 13,247 1
1 9,000 1,736 1,779 19,120 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65