داده ها

آخرین معامله 3,014 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,913 0.00 0.00
اولین قیمت 3,014
قیمت دیروز 2,913
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,058 2,768
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 14565
تعداد سهام 230 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 182,815

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 669.99 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
118 3.425 میلیون 3,014 0 0 0
4 76,666 2,871 0 0 0
1 7,278 2,735 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65