قیمت پایانی تغییر درصد
5,639 94.00 1.64

داده ها

آخرین معامله 5,649 84.00 1.47
قیمت پایانی 5,639 94.00 1.64
اولین قیمت 5,775
قیمت دیروز 5,733
بازه روز 5,778 5,499
قیمت مجاز 6,019 5,447
بازه هفته 5,989 5,558
بازه سال - -
P/E 28195
تعداد سهام 230 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 92,000

معاملات

تعداد معاملات 982
حجم معاملات 2.952 میلیون
ارزش معاملات 16.648 میلیارد
ارزش بازار 1.297 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.936 میلیون 2.952 میلیون
حقوقی 16,525 0
تعداد خرید فروش
مجموع 364 164
حقیقی 362 164
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 93.184 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 800 5,621 5,650 2,625 2
4 80,324 5,600 5,676 1,000 1
1 400 5,599 5,678 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65