داده ها

آخرین معامله 3,530 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,530 0.00 0.00
اولین قیمت 3,530
قیمت دیروز 3,530
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,371 3,051
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 17650
تعداد سهام 230 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 157,381

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 811.9 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
110 3.161 میلیون 3,530 0 0 0
2 905 3,500 0 0 0
1 10,000 3,333 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65