داده ها

آخرین معامله 2,612 44.00 1.71
قیمت پایانی 2,644 76.00 2.96
اولین قیمت 2,683
قیمت دیروز 2,568
بازه روز 2,683 2,600
قیمت مجاز 3,371 3,051
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 13220
تعداد سهام 230 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 157,381

معاملات

تعداد معاملات 172
حجم معاملات 1.43 میلیون
ارزش معاملات 3.781 میلیارد
ارزش بازار 608.12 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.43 میلیون 1.429 میلیون
حقوقی 0 1,000
تعداد خرید فروش
مجموع 68 35
حقیقی 68 34
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 2.644 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 3,801 2,601 2,612 16,409 1
1 500 2,600 2,613 65,722 2
1 400 2,590 2,614 100,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65