داده ها

آخرین معامله 2,468 11.00 0.44
قیمت پایانی 2,449 30.00 1.21
اولین قیمت 2,442
قیمت دیروز 2,479
بازه روز 2,544 2,402
قیمت مجاز 3,371 3,051
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 12245
تعداد سهام 230 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 157,381

معاملات

تعداد معاملات 110
حجم معاملات 453,451
ارزش معاملات 1.11 میلیارد
ارزش بازار 563.27 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 453,451 453,451
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 37 38
حقیقی 37 38
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 2,447 2,468 1,147 1
1 1,000 2,440 2,490 15,000 1
1 10,000 2,436 2,500 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65