داده ها

آخرین معامله 3,170 35.00 1.12
قیمت پایانی 3,188 53.00 1.69
اولین قیمت 3,144
قیمت دیروز 3,135
بازه روز 3,246 3,061
قیمت مجاز 3,291 2,979
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 15940
تعداد سهام 230 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 158,128

معاملات

تعداد معاملات 363
حجم معاملات 2.434 میلیون
ارزش معاملات 7.76 میلیارد
ارزش بازار 733.24 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.448 میلیون 2.448 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 68 103
حقیقی 68 103
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 3,165 3,199 3,416 1
1 300 3,164 3,200 24,999 4
2 21,500 3,163 3,222 8,191 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65