قیمت پایانی تغییر درصد
568 9.00 1.61

داده ها

آخرین معامله 569 10.00 1.79
قیمت پایانی 568 9.00 1.61
اولین قیمت 572
قیمت دیروز 559
بازه روز 580 559
قیمت مجاز 586 532
بازه هفته 578 521
بازه سال - -
P/E 90880
تعداد سهام 175.354 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 18.083 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 7,285
حجم معاملات 214.889 میلیون
ارزش معاملات 121.982 میلیارد
ارزش بازار 99.601 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 200.138 میلیون 152.601 میلیون
حقوقی 14.751 میلیون 62.288 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,849 836
حقیقی 1,841 829
حقوقی 8 7
تغییر حقوقی به حقیقی 27.001 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 13,533 569 569 77,120 4
3 108,520 564 570 1.837 میلیون 33
28 2.63 میلیون 563 571 172,322 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65