قیمت پایانی تغییر درصد
447 4.00 0.89

داده ها

آخرین معامله 442 9.00 2.00
قیمت پایانی 447 4.00 0.89
اولین قیمت 444
قیمت دیروز 451
بازه روز 452 438
قیمت مجاز 1,158 1,048
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 71520
تعداد سهام 57.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 8.865 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,341
حجم معاملات 58.532 میلیون
ارزش معاملات 26.151 میلیارد
ارزش بازار 25.837 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 28.907 میلیون 55.532 میلیون
حقوقی 29.625 میلیون 3 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 312 729
حقیقی 309 728
حقوقی 3 1
تغییر حقوقی به حقیقی 11.901 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 49,752 442 444 470,468 8
1 8,350 441 445 533,330 11
9 140,755 440 446 110,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65