قیمت پایانی تغییر درصد
1,160 15.00 1.31

داده ها

آخرین معامله 1,129 16.00 1.40
قیمت پایانی 1,160 15.00 1.31
اولین قیمت 1,158
قیمت دیروز 1,145
بازه روز 1,186 1,127
قیمت مجاز 1,158 1,048
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 185600
تعداد سهام 57.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 8.865 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,413
حجم معاملات 24.317 میلیون
ارزش معاملات 28.2 میلیارد
ارزش بازار 67.048 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 23.917 میلیون 22.117 میلیون
حقوقی 400,000 2.2 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 385 332
حقیقی 383 329
حقوقی 2 3
تغییر حقوقی به حقیقی 2.088 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 12,408 1,129 1,130 30,275 1
1 100,000 1,128 1,133 27,900 1
6 105,303 1,127 1,134 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/19)

65