قیمت پایانی تغییر درصد
919 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 918 0.00 0.00
قیمت پایانی 919 0.00 0.00
اولین قیمت 923
قیمت دیروز 919
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 969 877
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 147040
تعداد سهام 57.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 10.87 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 53.118 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 27,000 902 918 53,903 1
1 7,678 901 919 700,000 24
2 36,120 900 920 497,559 13

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65