قیمت پایانی تغییر درصد
751 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 741 0.00 0.00
قیمت پایانی 751 0.00 0.00
اولین قیمت 780
قیمت دیروز 751
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 653 591
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 120160
تعداد سهام 57.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 43.408 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,713 708 741 1.486 میلیون 19
1 1,400 704 743 4,627 1
1 1,503 675 750 26,317 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65