قیمت پایانی تغییر درصد
1,307 12.00 0.93

داده ها

آخرین معامله 1,290 5.00 0.39
قیمت پایانی 1,307 12.00 0.93
اولین قیمت 1,315
قیمت دیروز 1,295
بازه روز 1,345 1,285
قیمت مجاز 1,158 1,048
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 209120
تعداد سهام 57.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 8.865 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 3,897
حجم معاملات 77.419 میلیون
ارزش معاملات 101.168 میلیارد
ارزش بازار 75.545 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 68.771 میلیون 50.974 میلیون
حقوقی 8.648 میلیون 26.445 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 872 583
حقیقی 861 571
حقوقی 11 12
تغییر حقوقی به حقیقی 23.261 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 57,400 1,289 1,290 30,000 1
2 14,000 1,288 1,294 62,000 2
2 23,100 1,286 1,295 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65