قیمت پایانی تغییر درصد
1,134 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,129 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,134 0.00 0.00
اولین قیمت 1,180
قیمت دیروز 1,134
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,243 1,125
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 181440
تعداد سهام 57.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 8.163 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 65.545 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 1,126 1,130 20,000 1
2 79,000 1,125 1,135 10,000 1
5 120,000 1,071 1,138 15,437 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65