قیمت پایانی تغییر درصد
434 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 436 0.00 0.00
قیمت پایانی 434 0.00 0.00
اولین قیمت 439
قیمت دیروز 434
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 452 410
بازه هفته 442 404
بازه سال - -
P/E 69440
تعداد سهام 175.354 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 24.331 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 76.104 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
8 585,377 436 436 100,000 1
4 246,275 435 437 661,992 10
6 409,780 434 438 1.651 میلیون 19

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/3)

65