قیمت پایانی تغییر درصد
1,105 10.00 0.91

داده ها

آخرین معامله 1,098 3.00 0.27
قیمت پایانی 1,105 10.00 0.91
اولین قیمت 1,148
قیمت دیروز 1,095
بازه روز 1,148 1,079
قیمت مجاز 1,149 1,041
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 176800
تعداد سهام 57.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 9.94 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 3,563
حجم معاملات 95.939 میلیون
ارزش معاملات 106.016 میلیارد
ارزش بازار 63.869 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 50.149 میلیون 74.171 میلیون
حقوقی 45.79 میلیون 21.768 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 647 431
حقیقی 636 421
حقوقی 11 10
تغییر حقوقی به حقیقی 26.544 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100,000 1,086 1,099 50,000 1
2 65,800 1,085 1,100 100,000 1
2 115,200 1,083 1,102 100,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65