قیمت پایانی تغییر درصد
1,095 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,104 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,095 0.00 0.00
اولین قیمت 1,094
قیمت دیروز 1,095
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,106 1,002
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 175200
تعداد سهام 57.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 9.94 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 63.291 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100,000 1,103 1,103 500,000 5
2 16,158 1,100 1,104 901,435 31
7 700,000 1,082 1,105 54,408 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65