داده ها

آخرین معامله 1,220 51.00 4.36
قیمت پایانی 1,225 56.00 4.79
اولین قیمت 1,199
قیمت دیروز 1,169
بازه روز 1,227 1,187
قیمت مجاز 1,227 1,111
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 196000
تعداد سهام 57.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 8.163 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 3,148
حجم معاملات 107.04 میلیون
ارزش معاملات 131.169 میلیارد
ارزش بازار 70.805 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 88.04 میلیون 69.875 میلیون
حقوقی 19 میلیون 37.165 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 366 660
حقیقی 358 649
حقوقی 8 11
تغییر حقوقی به حقیقی 22.252 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 20,902 1,215 1,223 112,381 3
1 7,879 1,212 1,226 44,317 3
1 100,000 1,211 1,227 955,000 11

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/30)

65