داده ها

آخرین معامله 428 16.00 3.60
قیمت پایانی 434 10.00 2.25
اولین قیمت 443
قیمت دیروز 444
بازه روز 448 428
قیمت مجاز 1,158 1,048
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 69440
تعداد سهام 57.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 8.865 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 3,268
حجم معاملات 94.339 میلیون
ارزش معاملات 40.96 میلیارد
ارزش بازار 25.085 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 81.591 میلیون 94.191 میلیون
حقوقی 13.1 میلیون 500,000
تعداد خرید فروش
مجموع 865 258
حقیقی 859 257
حقوقی 6 1
تغییر حقوقی به حقیقی 5.468 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
35 1.255 میلیون 428 429 145,952 2
43 1.216 میلیون 427 430 783,800 17
25 899,785 426 432 156,000 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65