داده ها

آخرین معامله 1,227 58.00 4.96
قیمت پایانی 1,225 56.00 4.79
اولین قیمت 1,199
قیمت دیروز 1,169
بازه روز 1,227 1,187
قیمت مجاز 1,227 1,111
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 196000
تعداد سهام 57.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 8.163 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,690
حجم معاملات 92.668 میلیون
ارزش معاملات 113.542 میلیارد
ارزش بازار 70.805 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 75.067 میلیون 58.602 میلیون
حقوقی 17.5 میلیون 33.965 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 255 583
حقیقی 249 573
حقوقی 6 10
تغییر حقوقی به حقیقی 20.17 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
167 12.83 میلیون 1,227 1,240 1,000 1
1 1,000 1,225 1,243 1.685 میلیون 19
1 89,000 1,223 1,245 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/30)

65