داده ها

آخرین معامله 1,120 28.00 2.44
قیمت پایانی 1,124 24.00 2.09
اولین قیمت 1,132
قیمت دیروز 1,148
بازه روز 1,139 1,117
قیمت مجاز 1,158 1,048
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 179840
تعداد سهام 57.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 8.865 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,324
حجم معاملات 19.656 میلیون
ارزش معاملات 22.1 میلیارد
ارزش بازار 64.967 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 15.739 میلیون 19.566 میلیون
حقوقی 3.937 میلیون 110,000
تعداد خرید فروش
مجموع 373 293
حقیقی 366 292
حقوقی 7 1
تغییر حقوقی به حقیقی 4.301 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
10 357,299 1,119 1,120 434,340 13
12 691,269 1,118 1,121 1,500 2
9 333,000 1,117 1,122 9,210 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65