داده ها

آخرین معامله 1,009 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,006 0.00 0.00
اولین قیمت 1,009
قیمت دیروز 1,006
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,056 956
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 160960
تعداد سهام 57.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 10.215 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 58.147 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 265,127 1,009 1,009 186,380 7
12 1.078 میلیون 1,006 1,010 686,690 19
1 30,000 1,002 1,011 102,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65