قیمت پایانی تغییر درصد
1,136 48.00 4.05

داده ها

آخرین معامله 1,144 40.00 3.38
قیمت پایانی 1,136 48.00 4.05
اولین قیمت 1,180
قیمت دیروز 1,184
بازه روز 1,210 1,125
قیمت مجاز 1,243 1,125
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 181760
تعداد سهام 57.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 8.163 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,807
حجم معاملات 56.688 میلیون
ارزش معاملات 64.411 میلیارد
ارزش بازار 65.661 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 47.621 میلیون 45.726 میلیون
حقوقی 9.105 میلیون 11 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 330 303
حقیقی 325 300
حقوقی 5 3
تغییر حقوقی به حقیقی 2.153 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100,000 1,137 1,144 11,979 1
1 18,683 1,136 1,149 26,000 4
1 30,000 1,132 1,150 813,500 22

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65