قیمت پایانی تغییر درصد
1,148 53.00 4.84

داده ها

آخرین معامله 1,145 50.00 4.57
قیمت پایانی 1,148 53.00 4.84
اولین قیمت 1,148
قیمت دیروز 1,095
بازه روز 1,148 1,130
قیمت مجاز 1,149 1,041
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 183680
تعداد سهام 57.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 9.94 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 551
حجم معاملات 21.954 میلیون
ارزش معاملات 25.193 میلیارد
ارزش بازار 66.354 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 996,643 13.197 میلیون
حقوقی 14.1 میلیون 2 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 25 67
حقیقی 23 65
حقوقی 2 2
تغییر حقوقی به حقیقی 14.006 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 82,257 1,130 1,140 41,000 2
1 1,000 1,129 1,144 20,000 2
1 100,000 1,122 1,145 140,598 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65