قیمت پایانی تغییر درصد
1,148 34.00 2.88

داده ها

آخرین معامله 1,145 37.00 3.13
قیمت پایانی 1,148 34.00 2.88
اولین قیمت 1,175
قیمت دیروز 1,182
بازه روز 1,193 1,125
قیمت مجاز 1,158 1,048
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 183680
تعداد سهام 57.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 8.865 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,980
حجم معاملات 46.036 میلیون
ارزش معاملات 52.863 میلیارد
ارزش بازار 66.354 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 37.59 میلیون 46.036 میلیون
حقوقی 8.446 میلیون 0
تعداد خرید فروش
مجموع 836 625
حقیقی 824 625
حقوقی 12 0
تغییر حقوقی به حقیقی 9.696 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 900 1,140 1,145 114,344 2
1 100,000 1,139 1,146 40,720 2
2 21,460 1,138 1,147 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/27)

65