داده ها

آخرین معامله 431 13.00 2.93
قیمت پایانی 435 9.00 2.03
اولین قیمت 443
قیمت دیروز 444
بازه روز 448 430
قیمت مجاز 1,158 1,048
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 69600
تعداد سهام 57.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 8.865 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 3,025
حجم معاملات 87.866 میلیون
ارزش معاملات 38.178 میلیارد
ارزش بازار 25.143 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 74.966 میلیون 87.366 میلیون
حقوقی 12.9 میلیون 500,000
تعداد خرید فروش
مجموع 815 250
حقیقی 809 249
حقوقی 6 1
تغییر حقوقی به حقیقی 5.394 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
18 831,292 430 431 157,178 5
50 1.632 میلیون 429 432 1.116 میلیون 35
43 1.938 میلیون 428 433 500,000 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65