اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت صرافی سپهر(سهامی خاص))
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس(سهامی خاص))
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت سرمایه گذاری توسعه و اوج سپهر اصفهان(سهامی خاص))
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت واسپاری سپهر صادرات)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه سپهر ماندگار خراسان)
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
مجموع موارد: 94 عدد در 11 صفحه
قیمت پایانی تغییر درصد
1,169 17.00 1.48

داده ها

آخرین معامله 1,191 39.00 3.39
قیمت پایانی 1,169 17.00 1.48
اولین قیمت 1,152
قیمت دیروز 1,152
بازه روز 1,200 1,115
قیمت مجاز 1,209 1,095
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 187040
تعداد سهام 57.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 8.163 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,529
حجم معاملات 37.19 میلیون
ارزش معاملات 43.488 میلیارد
ارزش بازار 67.568 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 30.412 میلیون 34.54 میلیون
حقوقی 6.778 میلیون 2.65 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 224 470
حقیقی 219 467
حقوقی 5 3
تغییر حقوقی به حقیقی 4.826 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
20 2 میلیون 1,180 1,200 792,538 24
4 99,608 1,178 1,201 50,000 1
11 1.001 میلیون 1,170 1,202 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65