قیمت پایانی تغییر درصد
457 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 457 0.00 0.00
قیمت پایانی 457 0.00 0.00
اولین قیمت 457
قیمت دیروز 457
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,158 1,048
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 73120
تعداد سهام 57.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 8.865 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 26.415 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1741 162.546 میلیون 457 499 267,520 3
11 308,448 456 500 127,410 3
5 281,036 455 520 22,586 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/4)

65