قیمت پایانی تغییر درصد
1,061 47.00 4.24

داده ها

آخرین معامله 1,053 55.00 4.96
قیمت پایانی 1,061 47.00 4.24
اولین قیمت 1,108
قیمت دیروز 1,108
بازه روز 1,120 1,053
قیمت مجاز 1,158 1,048
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 169760
تعداد سهام 57.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 8.865 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,707
حجم معاملات 33.732 میلیون
ارزش معاملات 35.802 میلیارد
ارزش بازار 61.326 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 31.172 میلیون 33.728 میلیون
حقوقی 2.56 میلیون 3,409
تعداد خرید فروش
مجموع 569 178
حقیقی 566 175
حقوقی 3 3
تغییر حقوقی به حقیقی 2.713 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 1,048 1,053 645,854 7
1 5,000 1,019 1,060 110,000 2
1 2,000 802 1,061 46,154 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/25)

65