قیمت پایانی تغییر درصد
1,194 24.00 2.05

داده ها

آخرین معامله 1,180 10.00 0.85
قیمت پایانی 1,194 24.00 2.05
اولین قیمت 1,180
قیمت دیروز 1,170
بازه روز 1,221 1,175
قیمت مجاز 1,158 1,048
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 191040
تعداد سهام 57.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 8.865 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,897
حجم معاملات 32.512 میلیون
ارزش معاملات 38.808 میلیارد
ارزش بازار 69.013 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 25.805 میلیون 27.124 میلیون
حقوقی 6.707 میلیون 5.388 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 540 375
حقیقی 534 368
حقوقی 6 7
تغییر حقوقی به حقیقی 1.574 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
12 413,866 1,179 1,180 1.03 میلیون 33
10 322,600 1,178 1,185 5,000 1
12 23,762 1,177 1,187 17,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/4)

65