قیمت پایانی تغییر درصد
15,339 37.00 0.24

داده ها

آخرین معامله 14,608 768.00 4.99
قیمت پایانی 15,339 37.00 0.24
اولین قیمت 14,635
قیمت دیروز 15,376
بازه روز 15,698 14,608
قیمت مجاز 16,144 14,608
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3420597
تعداد سهام 1.08 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 124
حجم معاملات 543,182
ارزش معاملات 8.332 میلیارد
ارزش بازار 16.566 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 469,363 495,351
حقوقی 73,819 47,831
تعداد خرید فروش
مجموع 70 21
حقیقی 69 20
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 398.63 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 14,608 186,961 11
0 0 0 15,199 1,401 1
0 0 0 15,200 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)

65