قیمت پایانی تغییر درصد
17,513 217.00 1.22

داده ها

آخرین معامله 17,266 464.00 2.62
قیمت پایانی 17,513 217.00 1.22
اولین قیمت 17,599
قیمت دیروز 17,730
بازه روز 17,797 17,212
قیمت مجاز 18,616 16,844
بازه هفته 18,200 16,889
بازه سال - -
P/E 3905399
تعداد سهام 1.08 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 660
حجم معاملات 869,820
ارزش معاملات 15.233 میلیارد
ارزش بازار 18.914 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 820,320 799,820
حقوقی 49,500 70,000
تعداد خرید فروش
مجموع 296 120
حقیقی 295 118
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 359.017 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 3,070 17,212 17,300 1,000 1
2 373 17,210 17,379 3,000 1
4 12,143 17,200 17,380 14,650 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65