قیمت پایانی تغییر درصد
4,943 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,970 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,943 0.00 0.00
اولین قیمت 4,780
قیمت دیروز 4,943
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,257 2,947
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1102289
تعداد سهام 1.08 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.338 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
11 156,118 4,970 0 0 0
1 4,000 4,800 0 0 0
1 20,000 4,790 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65