قیمت پایانی تغییر درصد
3,582 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,613 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,582 0.00 0.00
اولین قیمت 3,895
قیمت دیروز 3,582
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,917 3,545
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 798786
تعداد سهام 1.08 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.869 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 25,000 3,550 3,624 1,000 1
10 226,200 3,545 3,626 6,000 1
0 0 0 3,629 9,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65