قیمت پایانی تغییر درصد
14,139 203.00 1.46

داده ها

آخرین معامله 14,494 558.00 4.00
قیمت پایانی 14,139 203.00 1.46
اولین قیمت 13,500
قیمت دیروز 13,936
بازه روز 14,629 13,492
قیمت مجاز 14,632 13,240
بازه هفته 16,145 14,381
بازه سال - -
P/E 3152997
تعداد سهام 1.08 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 371
حجم معاملات 520,666
ارزش معاملات 7.362 میلیارد
ارزش بازار 15.27 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 297,680 437,680
حقوقی 222,986 82,986
تعداد خرید فروش
مجموع 62 97
حقیقی 58 96
حقوقی 4 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.979 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 14,307 14,494 181 1
1 2,088 14,306 14,500 5,000 1
2 800 14,305 14,594 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65