قیمت پایانی تغییر درصد
4,266 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,300 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,266 0.00 0.00
اولین قیمت 4,260
قیمت دیروز 4,266
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,257 2,947
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 951318
تعداد سهام 1.08 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.607 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
10 251,269 4,249 4,399 3,500 2
1 100 4,223 4,440 2,000 2
1 100 4,085 4,444 3,470 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65