داده ها

آخرین معامله 4,670 361.00 8.38
قیمت پایانی 4,585 276.00 6.41
اولین قیمت 4,600
قیمت دیروز 4,309
بازه روز 4,724 4,343
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 312 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 961
حجم معاملات 4.67 میلیون
ارزش معاملات 21.411 میلیارد
ارزش بازار 1.431 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.62 میلیون 4.659 میلیون
حقوقی 50,000 10,468
تعداد خرید فروش
مجموع 421 153
حقیقی 420 152
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 181.254 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/3)

65