قیمت پایانی تغییر درصد
3,860 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,721 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,860 0.00 0.00
اولین قیمت 3,800
قیمت دیروز 3,860
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,110 3,720
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -227740
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 127,714

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 772 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 3,892 24,778 1
0 0 0 3,894 6,000 2
0 0 0 3,900 24,197 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65