قیمت پایانی تغییر درصد
8,745 415.00 4.98

داده ها

آخرین معامله 8,746 416.00 4.99
قیمت پایانی 8,745 415.00 4.98
اولین قیمت 8,744
قیمت دیروز 8,330
بازه روز 8,746 8,738
قیمت مجاز 4,438 4,016
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -515955
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 120,163

معاملات

تعداد معاملات 99
حجم معاملات 462,623
ارزش معاملات 4.046 میلیارد
ارزش بازار 1.749 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 462,623 462,623
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 36 18
حقیقی 36 18
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 1,669 8,610 8,746 3,000 1
1 1,000 8,500 0 0 0
1 1,000 8,400 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65