قیمت پایانی تغییر درصد
2,690 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,693 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,690 0.00 0.00
اولین قیمت 2,648
قیمت دیروز 2,690
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,693 2,437
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -158710
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 203,169

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 538 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 204,926 2,693 3,744 5,900 1
1 5,556 2,600 3,920 2,000 1
1 16,150 2,533 4,071 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65