قیمت پایانی تغییر درصد
13,147 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,147 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,147 0.00 0.00
اولین قیمت 13,147
قیمت دیروز 13,147
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 13,147 11,895
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -775673
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.629 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
44 271,377 13,147 13,400 5,000 1
1 250 13,050 13,499 250 1
2 305 13,000 15,890 400 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65