قیمت پایانی تغییر درصد
12,640 498.00 3.79

داده ها

آخرین معامله 12,710 428.00 3.26
قیمت پایانی 12,640 498.00 3.79
اولین قیمت 13,370
قیمت دیروز 13,138
بازه روز 13,370 12,482
قیمت مجاز 13,794 12,482
بازه هفته 14,270 13,335
بازه سال - -
P/E -745760
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 1,191
حجم معاملات 2.557 میلیون
ارزش معاملات 32.323 میلیارد
ارزش بازار 2.528 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.557 میلیون 2.557 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 494 242
حقیقی 494 242
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,180 12,700 12,779 233 1
1 100 12,600 12,790 2,098 1
1 686 12,531 12,830 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/25)

65